Yhteydenpitovälineet

Yhteydenpitovälineet

Sopivaa yhteydenpitovälinettä veneeseen valittaessa tärkeimpänä lähtökohtana on pidettävä veneilyaluetta ja yhteydenpitovälineen soveltuvuutta vesille. 

Veneilyturvallisuuden kannalta ehdottomasti paras yhteydenpitoväline merellä on VHF-radiopuhelin. Se soveltuu lähes kaikkiin venetyyppeihin ja sillä saa suoran yhteyden viranomaisiin sekä muihin veneilijöihin. Meri-VHF on kansainvälinen meriradio. Tämä merkitsee sitä, että missä tahansa liikutkin, saat aina yhteyden toiseen lähistöllä olevaan meri-VHF-radiopuhelimeen. Saaristossa ja rannikon läheisyydessä VHF-radiopuhelimella saa myös yhteyden ympärivuorokautisesti päivystäviin rannikkoradioasemiin. Meri-VHF radiopuhelimen käyttöä varten vaaditaan pätevyystodistus ja laitteistoa varten radiolupa.

DSC on digitaalinen selektiivikutsulaite, jossa jokaisella laitteella on oma yksilöity yhdeksännumeroinen ”puhelinnumero”. DSC kytketään GPS-navigaattoriin. Laitteessa on erillinen hätäpainike, jota painamalla saa nopeasti tehtyä hätähälytyksen veneen paikka- ja yhteystietoineen meripelastuksen johtokeskuksiin ja kaikille kuuluvuusalueella oleville muille aluksille. Nykyisissä VHF-puhelimissa on DSC sisäänrakennettuna.

Matkapuhelimet ovat käyttökelpoisia silloin, kun tarvitaan yhteys tavalliseen puhelinverkkoon. Matkapuhelimella voi myös antaa hätäilmoituksen. Turvallisuuden kannalta matkapuhelimien ongelmana on se, että puhelimet ovat harvoin vesitiiviitä ja suora yhteys viranomaisiin ja muihin veneilijöihin puuttuu. Niiden käytössä olisi myös huomioitava puhelinverkon mahdolliset katvealueet.

Veneilyn Aapinen: yhteydenpitovälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.