Aluksille annettavat pysäytysmerkit

Aluksille annettavat pysäytysmerkit 

Valvontaviranomaiset (esim. poliisi, merivartiosto tai tulli) voivat pysäyttää veneen.

Veneilyn Aapinen pysäytysmerkit

Pysähtymiskäskyä on aina välittömästi noudatettava. Käsky voidaan antaa joko näyttämällä pysäytysmerkkilevyä tai kansainvälistä viestilippua (L-kirjain) tai antamalla äänimerkki, jossa on yksi lyhyt ääni, yksi pitkä ääni ja sen jälkeen kaksi lyhyttä ääntä. Käskyä voidaan vielä tarpeen vaatiessa tehostaa valonheittimellä, ampumalla valkoinen valoraketti, ampumalla laukaus, äänimerkillä tai muulla sopivalla tavalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.