Vesiliikennelaki 782/2019

Uusi vesiliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020.

uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 2020

Keskeisiä uudistuksia uudessa vesiliikennelaissa ovat mm. 

Lain piirissä olevien alusten määritelmä:

  • uuden lain mukaan "Vesikulkuneuvolla tarkoitetaan veteen tukeutuvaa ja vesillä liikkumiseen käytettävää alusta, kulkuneuvoa ja välinettä".

Päällikkömääritelmän ja päällikön vastuun selkeyttäminen: 

  • Päällikkönä pidetään kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee vesikulkuneuvoa.
  • Päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuina olosuhteiden niin edellyttäessä.  

Vuokravenesääntelyn vapauttaminen:

  • Vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaan ja miehittämättöminä vuokrattuja veneitä koskee yleinen huviveneitä koskeva sääntely

Lue lisää Traficomin verkkosivulta

Uusi vesiliikennelaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivulla: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.