Venevakuutus

Venevakuutus

Kannattaako vene vakuuttaa?

Vene on usein suuri investointi. Vahingon satuttua saattaa olla, etteivät rahat riitä mahdollisesti lainarahoituksella hankitun veneen korjaamiseen tai uuden hankkimiseen.

Vakuutus turvaakin veneilyn jatkumisen ja vesillä olosta nauttimisen myös yllätyksen sattuessa.

Ota vakuutus, joka turvaa sekä karilleajon että rikosvahingon ja on voimassa myös talvisäilytyksen aikana. Lue tarkoin vakuutusehdot – vakuutuskirjassa on mainittu kaikki, mitä vakuutus korvaa. Ajan tasalla oleva vakuutus korvaa mm. karilleajon, myrsky-, varkaus-, telakointi- ja yhteentörmäysvahingot, vesillä tapahtuneet palovahingot, maakuljetusvahingot, telakkapalot, hylkyjen poistamiskulut sekä matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut.

Venevakuutus ei sen sijaan korvaa esim. veneen rakennevikoja, moottorin vikoja, lukitsemattoman moottorin varkautta, varusteiden veteen putoamista, kulumista, virheellisen polttoaineseoksen aiheuttamia vaurioita tai pakkasen ja jään aiheuttamia vaurioita.

Venevakuutuksia on nykyään useantyyppisiä. Täsmällisimmät tiedot siitä, mitä venevakuutus korvaa ja millä perusteella alennuksia saa, saat kysymällä vakuutusyhtiöltä. Katsastetulle veneelle myönnetään usein vakuutusalennus.

Myös kotivakuutus korvaa joitakin veneelle sattuneita vahinkoja. Kotivakuutuksen piiriin saa kuitenkin sisällytetyksi vain pienet soutu- ja perämoottoriveneet. Vene on mainittava vakuutuskirjassa.

Muista, että veneilyssä on aina noudatettava huolellisuutta. Se ja riittävä vakuutusturva takaavat turvallisen veneilyn.

Veneilyn Aapinen: venevakuutus

Ostettuasi veneen vakuuta se välittömästi! 

 

 

 

 

 

 

 

.