Veneilyn turvamääräykset

Veneilyn turvamääräykset 

Vesiliikennettä koskeva lainsäädäntö koskee kaikkia vesikulkuneuvoja.

Voimassa olevan vesiliikennelain mukaan kaikissa moottorilla varustetuissa veneissä ja yli 5 metrin pituisissa purjeveneissä tulee lain mukaan olla seuraavat turvavarusteet:

  • hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku jokaiselle veneessä olevalle
  • tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen
  • airo tai mela tai ankkuri köysineen
  • EN 3 standardin mukainen käsisammutin, jonka teholuokka on vähintään 8A 68B, mikäli veneessä on sisämoottori, yli 25 kW:n perämoottori tai veneeseen on asennettu polttolaite (lämmitin, keitin tms.). Käsisammutin on tarkastettava vuoden välein.

Hyväksytyt pelastusliivit ja kelluntapukineet 

12.4.2019 jälkeen markkinoille saatettujen pelastusliivien ja kelluntapukineiden on oltava henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisia. Henkilönsuojainasetuksen mukaisesti pelastusliivissä tai kelluntapukineessa tulee olla CE-merkintä sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuneen yhden tai useamman ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero. Pelastusliiveissä  ilmoitetun laitoksen tunnusnumero tulee löytyä myös CE-merkinnän perässä.

Tuotteessa tai sen mukana olevista käyttöohjeista tulee löytyä valmistajan ja/tai maahantuojan yhteystiedot. Lisäksi tuotteen mukana tulee toimittaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (riittää käyttöohjeen yhteydessä oleva internet-osoite, jossa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla).

Veneilyn Aapinen: pelastusliivit ja kelluntapukineet

Markkinoilla saattaa olla 21.4.2023 saakka myös henkilönsuojaindirektiivin aikana markkinoille saatettuja kelluntapukineita. Direktiivin aikaan tuotteen mukana ei tarvinnut toimittaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta.