Veneen CE-sertifiointi

Mikä on veneen CE-sertifiointi?

Kaikkien EU:ssa myytävien 2,5-24 m huviveneiden on täytettävä EU:n huvivenedirektiivin vaatimukset eli olla sertifioituja. Osoituksena tästä on veneessä CE-merkki. Veneessä on lisäksi oltava valmistajan kilpi, mistä selviää valmistajan lisäksi suunnitteluluokka, kantavuus sekä suurin sallittu moottoriteho. CE-merkki on tässä kilvessä. Lisäksi kilvessä voidaan mainita mm. venemallin nimi.

Veneen CE-kilpi

Direktiivi asettaa vaatimuksia veneiden rakenteelliselle turvallisuudelle. Tämä saavutetaan veneen oikean suunnittelun ja valmistuksen kautta. Kun vene on sertifioitu, valmistaja kiinnittää veneeseen CE-merkin sekä allekirjoittaa vakuutuksen siitä, että vene on valmistettu direktiivin vaatimusten mukaisesti. Myyjän on luovutettava tämä ns. Vaatimustenmukaisuuden vakuutus veneen ostajalle. Tämän lisäksi on kaupanteon yhteydessä ostajalle luovutettava Omistajan Käsikirja, eräänlainen veneen käyttöohje. 

Riippuen siitä kuinka suuri vene on ja kuinka vaativiin olosuhteisiin vene on suunniteltu (eli mihin suunnitteluluokkaan se kuuluu), voi veneen sertifioinnin tehdä valmistaja itse tai käyttää siihen puolueettoman ns. Ilmoitetun laitoksen asiantuntija-apua. Veneen ostajan on siis syytä tarkoin selvittää, minkälaisen veneen on ostamassa ja täyttääkö vene suunnitellut käyttötarpeet. Veneiden suunnitteluluokat kertovat ne veneen käyttöolosuhteet, joita eri suunnitteluluokkien mukaan tehtyjen veneiden on voitava kestää ilman, että aluksen tai sen matkustajien turvallisuus vaarantuu.

Suunnitteluluokat ovat:

A Suunnitteluluokan A huvivene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus saattaa olla enemmän kuin 8 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus vähintään 4 metriä, lukuun ottamatta tavallisuudesta poikkeavia olosuhteita kuten myrskyä, hirmumyrskyä, tornadoa ja vaikeita meriolosuhteista johtuvia jättiläisaaltoja.

B Suunnitteluluokan B huvivene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 8 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 4 metriä.

C Suunnitteluluokan C vesikulkuneuvo on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 metriä.

D Suunnitteluluokan D vesikulkuneuvo on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 4 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,3 metriä ja satunnaisten aaltojen korkeus on enintään 0.5 metriä.

MUISTILISTA

– tarkista, että veneessä on CE-merkki
– varmistu siitä, että veneen mukana sinulle toimitetaan Omistajan Käsikirja
– tarkista, että saat myyjältä Vaatimustenmukaisuuden vakuutuksen
– perehdy Omistajan Käsikirjaan ja käytä venettä sen ohjeiden mukaisesti.