Vaarallinen venepalo

Venepalo on aina vaarallinen

Venepalo on aina vaarallinen, koska ainoa pelastautumissuunta on vesi.

Vaarallisinta on bensiini, etenkin höyrystyneenä. Yleisin venepalon syy on höyrystyneen polttoaineen syttyminen joko liekistä tai kipinästä. Kahvikupillinen höyrystynyttä bensiiniä vastaa räjähdysteholtaan puoltatoista kiloa dynamiittia.

Venepalon voi estää olemalla huolellinen. Yksi keskeisimpiä toimia on kunnollisen tuuletuksen järjestäminen, koska palavien nesteiden höyryt pyrkivät ilmaa raskaampina kertymään aluksen pohjalle.

Arimpia paikkoja ovat polttoainetankkien sijoitustilat, pohjan ja sisälattian eli turkin väli – siis pilssi – sekä akkujen lokerot ja nestekaasupullojen kaapistot. Nestekaasulaitteita on veneissä paljon ja ne on valitettavan usein kaikesta valistuksesta huolimatta asennettu väärin. Älä siis asenna nestekaasulaitteita itse!

Sisäperä- tai sisämoottoriveneissä on useimmiten koneellinen moottoritilan tuuletusjärjestelmä. Puhallin on aina kytkettävä päälle ennen käynnistämistä. Vähimmäisajaksi suositellaan kahta minuuttia. Muista, että ennen sisätilojen kunnollista tuulettamista ei koskaan saa sytyttää avotulta, käynnistää moottoria tai muita mahdollisesti kipinöitä aiheuttavia laitteita.

Kipinä voi saada alkunsa myös viallisista sähkölaitteista. Tämä onkin kaasuuntuneen polttoaineen ohella yleisin venepalon syy.

Sähkölaitteiden säännöllinen huoltaminen on tärkeää ennaltaehkäisyä. Varaosina saa käyttää vain veneilyyn soveltuvia tarvikkeita.

Veneilyn Aapinen: venepalo on aina vaarallinen

Näin estät venepalon

 • Katkaise virtapiiri aina ennen moottorin huoltoa joko avaamalla pääkytkin tai irroittamalla akun maadoitettu kaapeli.
 • Älä käytä muovisia polttoainekanistereita tai suppiloita. Muovisuppilo voi aiheuttaa hankauskipinän joutuessaan yhteen metallin kanssa.
 • Sammuta moottori aina tankkauksen ajaksi, samoin kuin polttoaineella tai kaasulla toimivat laitteet.
 • Älä tupakoi tankatessasi!
 • Tuuleta moottori käytön jälkeen ja ennen käynnistämistä. Polttoaineen haju on AINA vaaran merkki.
 • Estä polttoainevuodot ja kipinöinti.
 • Muista, että vuotava kaasutin on aina vaarallinen. Koneen alle kannattaa laittaa metalliverkolla varustettu keräilykuppi, josta alipaine vetää vuotaneen polttoaineen moottorin imukanavaan. Ellei koneessa ole myös liekkisuojana toimivaa ilmanpuhdistinta, kannattaa imuaukko peittää tiheällä metalliverkolla.
 • Eristä pakoputki herkästi syttyvistä pinnoista.
 • Tutustu sammuttimen käyttöohjeisiin jo ennen kuin tarvitset sammutinta.
 • Käytä keittimiä ja lämmittimiä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Jos sinulla on iso vene, tee paloturvallisuustarkastus joka kevät.
 • Hanki akkua varten erillinen kotelo.
 • Varmistu siitä, että nestekaasulaitteet on asennettu asetuksen mukaisesti.

 

Jos veneesi syttyy 

 • Pysäytä moottori heti.
 • Ohjaa veneen keula tuuleen.
 • Käytä sammutinta, joka kuuluu veneesi vakiovarusteisiin.
 • Sulje polttoainejärjestelmä sekä nestekaasulaitteet.
 • Katkaise päävirta.
 • Sammuta kytevät pesäkkeet vedellä.
 • Älä jätä sammutettua paloa vartioimatta, se voi vielä syttyä uudelleen.