Tunne hätämerkit

Tunne hätämerkit

Useimmiten merihätään joudutaan odottamatta, hyvissä olosuhteissa ja tutuilla vesillä. Näin voi käydä myös hyvälle ja vastuuntuntoiselle veneilijälle. Siksi lyhyellekin venematkalle lähdettäessä kannattaa varautua mahdolliseen vaaratilanteeseen. Suomessa meripelastuksen johtamisesta vastaa Rajavartiolaitos, mutta monissa pienemmissä avuntarpeissa nopein apu saadaan usein toiselta veneilijältä.

Puhelin ja meri-VHF ovat hyviä ja nopeita välineitä avun kutsumiseen. Vesillä on käytössä myös muita hätämerkkejä, joita käytetään tarvittaessa. Muista kuitenkin, että hätämerkkejä käytetään vain todellisessa vaaratilanteessa. Esimerkiksi hätäraketin ilkivaltaisesti ampunut henkilö voi joutua itse maksamaan turhien etsintöjen aiheuttamat kustannukset. Tutustu rakettien ja muiden turvavarusteiden toimintaan etukäteen hyvissä olosuhteissa, koska hätätilanteessa siihen ei välttämättä ole aikaa.

Jos joudut pulaan, älä ammu kaikkia hätäraketteja yhtä aikaa. Pidä ensimmäisen raketin ampumisen jälkeen n. 10-15 minuutin tauko ennen kuin ammut seuraavan. Näin apuun tulevat alukset ehtivät lähemmäksi ja avuntarvitsijan paikantaminen helpottuu. Käsisoihtuja käytetään vasta silloin, kun nähdään jonkun tulevan onnettomuusalueen lähelle.

Raketit ovat räjähdystarvikkeita, joten käsittele ja säilytä niitä huolellisesti. Hätäraketit ja soihdut kannattaa esimerkiksi poistaa veneistä talvisäilytyksen ajaksi, jolloin ne eivät joudu vääriin käsiin.

 

Hätämerkit 

 • Avunhuudot tai viheltäminen pillillä.
 • Punainen laskuvarjoraketti.
 • Punainen käsisoihtu.
 • MAYDAY (lausutaan medee) VHF-radiopuhelimen kanavalla 16 lausuttuna tai DSC-hätämerkki.
 • Käsien nostaminen ja laskeminen vaakatasosta toistuvasti.

Veneilyn Aapinen: hätämerkit1

 • SOS …—… joko valo- tai äänimerkkinä.
 • Keskeytymätön äänimerkki esim. sumutorvella.
 • Oranssi savu tai kangas.
 • Laukauksia 1 minuutin välein.
 • Viestilippu N nostettuna C:n yläpuolelle.
 • Nelikulmainen lippu ja sen ylä- tai alapuolella pyöreä esine.
 • Avotuli ja siitä kehittyvä savu.
 • Hätäpaikkaa ilmaisevan poijun radio- ja valomerkit.

Veneilyn Aapinen: hätämerkit2