Veneen katsastus

Veneen katsastus 

Huviveneiden katsastustoiminta on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa. Koulutetut katsastajat katsastavat seurojen jäsenten veneitä erillisen katsastusohjeiston mukaisesti. Runkokatsastuksen voi suorittaa myös Finnboatin kuntokartoittaja

Veneseuraan kuuluvalla veneilijällä on velvollisuus pitää veneensä varusteineen merikelpoisessa kunnossa. Hänen tulee huolehtia myös siitä, että veneessä on katsastusluokan vaatimat varusteet, joita veneessä olijat osaavat käyttää.

Katsastuspöytäkirjan perusteella veneseura kirjoittaa venetodistuksen, johon merkitään veneen katsastusluokka. Venetodistus on aina pidettävä veneessä mukana. Venetodistus on asetuksen edellyttämä todistus oikeudesta käyttää veneily-yhdistykselle vahvistettua perälippua.

Katsastamatonta venettä ei saa merkitä seuran venerekisteriin eikä se saa käyttää seuran perälippua eikä katsastustarraa. Muista myös, että katsastettu vene saa vakuutusalennuksen.

Veneilyn Aapinen: katsastus

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin:

Katsastusluokka 1 – avomeri  

Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren.

Katsastusluokka 2 – rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti–linjan länsipuolella sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti-Bornholm-Rügen länsipuolella.

Katsastusluokka 3 – saaristo 

Saaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. 

Katsastusluokka 4 – suojaisat vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvat purjehdustapahtumat.

Katsastusluokitus asettaa jokaiselle venetyypille omat vaatimuksensa, joissa otetaan huomioon kaikki mahdolliset veneilyturvallisuuteen vaikuttavat seikat (esim. veneen kunto, polttoainejärjestelmä, painavien esineiden kiinnitys, kantavat runko-osat, masto jne.). Näiden ns. perusvaatimusten lisäksi on katsastettavassa veneessä oltava kyseisen katsastusluokan varusteet. Tarkat katsastusohjeet saat omasta veneseurastasi.

Katsasta veneesi – ohjeet on tehty sinun turvallisuutesi vuoksi!