Valot

Valot

On vaarallista ja laitonta ajaa pimeässä valoitta. Valojen puuttuminen pimeän aikana voi vaikuttaa yhteentörmäämistapauksissa syyllisyyskysymyksiin.

Tarkasta valosi hyvissä ajoin ennen pimeää. Eri tyyppiset veneet on velvoitettu pitämään erilaisia valoja. Näin myös pimeässä voi päätellä kumpi väistää. Varmistu, että valosi ovat oikeat ja täyttävät määräykset:

SOUTUVENE
Vähimmäisvaatimuksena on, että soutuveneen on pidettävä valmiina saatavilla valkoista valoa näyttävä sähkölamppu tai sytytetty lyhty.

Veneilyn Aapinen: valot, soutuvene

 

AVOIN ALLE 7 m MOOTTORIVENE
Alle 7 m moottorivene, jonka rungossa tai kansirakenteessa ei väh. 1 m korkeudella vesiviivasta ole sivuvalojen kiinnitykseen soveliasta kohtaa, voi näyttää ympäri näköpiirin näkyvää valkoista valoa.

 

Veneilyn Aapinen: valot, avoin alle 7 m moottoriven

 

ALLE 12 m MOOTTORIALUS
Veneet voivat käyttää kahden erillisen sivuvalon asemesta yhtä värillisin sektorein varustettua valoa.

Veneilyn Aapinen: valot, alle 12 m moottorialus

 

ALLE 7 m PURJEVENE
Vähimmäisvaatimuksena on, että alle 7 m purjeveneen on pidettävä valmiina saatavilla valkoista valoa näyttävä sähkölamppu tai sytytetty lyhty.

Veneilyn Aapinen: valot, alle 7 m purjevene

 

PURJEVENE
Purjevene, joka käyttää apumoottoria sytyttää myös mastovalon.

Veneilyn Aapinen: valot, purjevene

 

ALLE 20 m PURJEVENE
Kulussa olevan purjealuksen on näytettävä sivuvaloja ja perävaloa.

Veneilyn Aapinen: alle 20 m purjevene

 

PURJEVENEEN MASTOVALOT
Pienet purjeveneet voivat halutessaan käyttää maston huipussa yhdistettyä sivu- ja perävaloa. Alle 12 m purjevene voi purjeilla kulkiessaan korvata sivu- ja perävalot yhdistelmävalolla maston huipussa. 

Veneilyn Aapinen: purjeveneen mastovalot