Väjningsregler

Väjningsregler 

För att kunna röra sig till sjöss smidigt och utan att störa andra båtar bör man känna till väjningsreglerna, som ingår i Sjövägsreglerna och Reglerna för inre farvatten.

En småbåtsförare bör speciellt minnas, att motorbåt under 7 meter och med max. 7 knops, fart roddbåt, samt segelbåt under 7 meter bör, då den rör sig i märkt farled, om möjligt hålla undan för fartyg över 12 meter.

Väjningsregler: 

Omkörande båt (också segelbåt) skall väja för den båt som körs om.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, ohittava vene väistää
 

Motorbåt väjer för segelbåt.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, moottorivene väistää purjevenettä
 

I trånga farleder skall man hålla sig så nära farledens högra sida som möjligt. Båtarna får inte hindra fartyg som endast kan röra sig i mittleden. Undvik livligt trafikerade fartygsleder. Alla som rör sig till sjöss bör kunna sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatten!

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt

Segelbåten som har vinden in på babords sida väjer.

 Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, purjeveneet1

 

Om segelbåtarna har vinden in på samma sida väjer den som är i lovart. Om möjligt, väjning borde ske från akter.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, purjeveneet2
 

Då två motorbåtar ligger på skärande kurs väjer den som kommer från vänster och undviker att gå för om den andra båten.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, moottoriveneet1

 

Då två motorbåtar närmar sig stäv mot stäv väjer bägge till höger.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, moottoriveneet2
 

Håll ständig syn- och hörselobservation. Håll alltid den hastighet som tryggheten kräver i var situation. Var särskilt försiktig i trånga farleder och vid dålig sikt. Motorbåtar skall alltid då det är möjligt sträva till att passera segelbåtar i lä. Segelbåtar borde undvika att kryssa i trånga farleder – använd hellre hjälpmotorn.

  • Räkna med att segelbåtar behöver mycket utrymme för att vända.
  • Kom ihåg att segelbrädet är en segelbåt och vattenjeten är en motorbåt.
  • Korrigera din fart och kurs i god tid vid omkörnings- eller väjningssituationer.
  • Om du inte är väjningsskyldig, håll din kurs och hastighet. Om sammanstötning förefaller oundviklig, väj!
  • Bestämmelserna om väjning och båtarnas inbördes skyldigheter finns i Sjövägsreglerna 12-18 och i Reglerna för inre farvatten, 2. kapitlet.

Alla som rör sig till sjöss bör kunna sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatten!

Båtlivets ABC -väjningsregler

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, sukeltaja vedessä

Dykare i vattnet, signalflagga A. Minska hastigheten och passera på tillräckligt avstånd. Tillåten passagesida är utmärkt med dubbelkon och förbjuden sida med två klot ovanför varandra. Användningen av märkena är frivilligt och de kan användas tillsammans eller separat.