Väistämissäännöt

Väistämissäännöt

Jotta vesillä pystyisi liikkumaan joustavasti ja muille veneilijöille harmia aiheuttamatta, on tunnettava väistämissäännöt, jotka sisältyvät Meriteiden sääntöihin ja Sisävesisääntöihin.

Pienveneilijöiden on erityisesti muistettava, että alle 7 m konealuksen, jonka suurin nopeus on enintään 7 solmua, soutuveneen sekä pituudeltaan alle 7 metrin purjeveneen on merkityllä väylällä liikkuessaan pysyteltävä, mikäli mahdollista, poissa yli 12 metrin alusten tieltä.

Esimerkkejä väistämissäännöistä:  

Ohittava vene (myös purjevene) väistää ohitettavaa.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, ohittava vene väistää
 

Moottorivene väistää purjevenettä.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, moottorivene väistää purjevenettä
 

Ahtaissa kulkuväylissä on pysyteltävä mahdollisimman lähellä väylän oikeaa reunaa. Veneet eivät saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi itse navigoida vain keskiväylää. Vältä vilkkaasti liikennöityjä laivaväyliä.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt

 

Purjevene, jolla on tuuli vasemmalta, väistää.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, purjeveneet1

 

Jos purjeveneillä on tuuli samalta puolelta, tuulen puolella oleva väistää. Mikäli mahdollista, väistäminen pitäisi tehdä perän kautta.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, purjeveneet2
 

Kun kahden moottoriveneen suunnat leikkaavat, vasemmalta tuleva väistää ja välttää menemästä toisen keulan editse.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, moottoriveneet1

 

Kun moottoriveneet lähestyvät toisiaan keulat vastakkain, molemmat väistävät oikealle.

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, moottoriveneet2
 

Muista jatkuva näkö- ja kuulotähystys. Käytä tilanteen edellyttämää turvallista nopeutta. Noudata erityistä varovaisuutta ahtaissa väylissä ja huonon näkyvyyden vallitessa. Moottoriveneen tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä väistämään purjevenettä suojan puolelta. Purjevene taas välttäköön luovimista kapeikoissa – siis mieluummin apukone käyntiin.

  • Ota huomioon, että purjeveneet tarvitsevat paljon tilaa kääntymiseen.
  • Muista, että purjelauta on purjevene ja vesijetti on moottorivene.
  • Korjaa nopeutesi ja suuntasi riittävän ajoissa ja riittävän selvästi ohitus- tai väistämistilanteessa.
  • Ellet ole väistämisvelvollinen, säilytä suuntasi ja nopeutesi. Jos yhteen törmääminen ei näytä olevan vältettävissä, väistä!
  • Väistämistä ja alusten keskinäisiä velvollisuuksia koskevat määräykset on esitetty Meriteiden säännöissä 12-18 ja Sisävesisääntöjen 2. luvussa.

Jokaisen vesillä liikkuvan on tunnettava meriteiden säännöt ja sisävesisäännöt!

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt
 

Veneilyn Aapinen: väistämissäännöt, sukeltaja vedessä

Sukeltaja vedessä, viestilippu A. Hiljennä nopeutta ja väistä riittävän kaukaa. Sallittu ohituspuoli on merkitty kaksoiskartiolla ja kielletty puoli kahdella allekkain asetetulla pyöreällä merkillä. Merkkien käyttö on vapaaehtoista ja ne voivat esiintyä joko yhdessä tai erikseen.