Vädret

Vädret

Det lönar alltid att lysna på väderleksrapporten, även om det är fråga om en kortare båtfärd. Vindhastigheten kan öka snabbt t.ex. i samband med åskskurar och därför är det viktigt att kontinuerligt följa väderutvecklingen.

Veneilyn Aapinen: sääVäderleksrapporterna för sjöfarande läses dagligen i Rundradion i Radio Suomi kl. 5.50, 7.50, 12.45, 18.50 och 21.50. Under sommartid kan man dessutom lyssna på båtvädret kl. 15.50.

Väderleksutsikterna läses på svenska på Rundradions kanal Radio Vega från måndag till lördag kl. 6.00 och söndagar kl. 7.00, samt ytterligare varje dag kl. 8.00, 12.45, 19.00 och 22.00.

Under sommarsäsongen läses det svenskspråkiga båtvädret ca kl. 16.00. 

De engelskspråkiga sjöväderrapporterna uppläses av säkerhetsradiostationen Turku Radio sommartid kl. 09.33 och 21.33 samt vintertid kl. 8.33 och 20.33 (VHF 16).

Väderleksutsikterna för sjöfaranden får man också per telefon: på finska på numret 0600 1 0681 och på svenska på numret 0600 1 0682.

● Meddelande för båtförare ges från maj till och med oktober då vindhastigheten är 11-13 m/s.
● Varning för hård vind ges då vindhastigheten är 14-20 m/s.
● Stormvarning ges då vindhastigheten är 21 m/s eller mer (orkanvarning då vindhastigheten är över 32 m/s).
● Vindvarningar ges både för havsområden och Saimen. Under sommarsäsongen varnar man på havsområden också för åskbyar.

Meteorologiska institutets tjänster kan man lyssna till per telefon, få som textmeddelande eller som mobiltjänster. 

De färskaste väder- och våghöjdobservationerna, väderöversikten, de regionala vindprognoserna samt information om våghöjd och sjögång, genomsittliga våghöjder,- längder och riktingar får man på numret 0600 1 0660 (på finska) och 0600 1 0670 (på svenska) och som textmeddelande på numret 16161. 

Till den tjänstgörande meteorologen kan man ring dygnet runt på 0600 1 0600. 

På webbplatsen https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/ finns aktuell information om sjövädret och i gällande prognoser och varningar samt ytterligare information om Meteorologiska institutets övriga tjänster och gällande tariffer för telefontjänster.

 

Båtlivets ABC – vindhastigheten

Under båtfärden lönar det sig att själv följa med vädrets utveckling genom att iakttaga förändringarna bl.a i temperaturen, lufttrycket, vinden och molnigheten. Vädret förefaller ofta bättre sett från landbacken än det är till sjöss.

 

 

 

 

 

 

 

 

.