Till båtfolket

Till båtfolket – Båtlivets ABC

Båtlivets ABC är ett försök att i komprimerad form samla alla de väsentliga fakta, som båtfolket bör känna till, inte minst för sin egen säkerhets skull. Kunskap om basfakta är en del av den livförsäkring som behövs till sjöss. Detta gäller också dem som rör sig med småbåtar.

Båtlivets ABC syftar till att öppna dörrarna till allt som gäller båtliv. Häftet kommer inte med färdiga lösningar på alla problem utan den strävar till att sporra till kontinuerliga studier och framför allt till båthantering i praktiken. Hur du än rör dig på sjön – med småbåt, motorbåt eller segelbåt – ger dig medlemskap i en båtklubb många möjligheter. Klubbarna besiktigar sina medlemmars båtar, skolar klubbmedlemmarna och hyr ut boj- och kajplatser. I många fall har klubbarna också varvservice samt vinteruppläggning. Organiserat båtliv ger ökad sjösäkerhet. Allt som allt är livet till sjöss så mångfacetterat att ingen kan påstå sig vara fullärd. Erfarenhet av många somrar till sjöss och ett fortsatt fördjupande av individuell färdighet och kunskap öppnar ständigt nya aspekter på båtlivet.

Båtlivet i vårt land blir ständigt populärare och det kräver allt mer av båtfolket. Det gäller att visa alla andra till sjöss och alla dem som firar sin sommar längs vattenlederna hänsyn och uppmärksamhet. På så sätt kan vi alla tillsammans njuta av vår hobby i fulla drag.

Var säker i båten!

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Du kan även ladda ner Veneilyn Aapinen som en pdf-fil

Veneilyn Aapinen: Turvallista veneilyä!

.