Tågvirke och knopar

Tågvirke och knopar 

Båtens förtöjningslina skall dimensioneras så, att brotthållfastheten i stort sett motsvarar båtens vikt. Lämpligaste förtöjningsvirke är linor i elastiskt material som tål nötning. Sådana material är t.ex. polypropen och polyester.

Bästa ankarlina är flätat tågvirke såsom t.ex. polyester. En slagen lina trasslar sig lätt då den lindas upp. Brotthållfastheten skall vara ca 0,7 gånger båtens vikt. Det är en fördel om också ankarlinan är elastisk och nötningstålig. Den kan även vara försedd med blysänken vilket hindrar den från att lindas kring t.ex. propellern.

Bogseringslinan skall vara av samma kvalitet som ankarlinan och minst tre gånger så lång som båten. Detta ger tillräcklig töjmån. Även relativt klent flätat tågvirke i t.ex. polyamid- eller polyesterfiber är ofta tillräckligt brottfast.

Kastlinan skall vara av flätat flytande tågvirke av väl synlig färg i t.ex. polypropen eller polyeten. Rekommenderad längd för linan är 20 meter. Det är svårt att handskas med tåg som har en diameter under 6-8 millimeter.

Det räcker emellertid inte med bara tågvirke om man inte behärskar några ändamålsenliga knopar.

Båtlivets ABC - tågvirke och knopar

 

 

 

 

 

 

 

.