Sjömärken

Sjömärken

Remmare används för att ange för sjöfarten farliga hinder såsom grynnor och grund, vrak osv. eller med andra ord för att pricka
ut en farled.

Prickningen grundar sig på två olika system, kardinalsystemet som följer väderstrecken och lateralsystemet som anger farledens sida. I kardinalsystemet visar remmaren den säkra sidan i förhållande till väderstrecket. I lateralsystemet finns det alltid en likadan remmare på samma sida om farleden. Inpränta farledens lateralriktning. Den finns angiven på sjökortet.

Kardinalmärken 

NORDMÄRKEN
Farleden finns norr om remmaren.

Minnesregler:
Nordmärkets korgar pekar uppåt eller mot kartnorr.
Korgens spetsar visar att den svarta randen finns upptill på stången..

Veneilyn Aapinen: pohjoisviitta

VÄSTMÄRKEN
Farleden går väster om remmaren.

Minnesregler:
Korgen har smal midja ”som en väst”.
Korgens spetsar utvisar den svarta randens placering på mitten av stången.

Veneilyn Aapinen: länsiviitta

OSTMÄRKEN
Farleden går öster om remmaren.

Minnesregler:

Korgen är ”rund som en ost”.
Korgens spetsar visar att de svarta ränderna är placerade upptill och nedtill på stången.

Veneilyn Aapinen: itäviitta

SYDMÄRKEN
Farleden går söder om remmaren.

Minnesregler:

Korgens spetsar visar nedåt eller kartsyd.
Korgarnas spetsar utvisar att den svarta randen är placerad nedtill på stången.

Veneilyn Aapinen: eteläviitta

GRUNDMÄRKE
Färg: svart stång med röda horisontalränder.
Toppmärke: två svarta klot.
Märket får passeras på alla sidor. 
Veneilyn Aapinen: karimerkki

MITTLEDSMÄRKE
Färg: vertikala röda och vita ränder.
Toppmärke: ett rött klot.
Märket utvisar, att det runt omkring märket finns farbart vatten.
Utmärker t.ex. farledens mittdel eller mittlinje.

 

Veneilyn Aapinen: turvavesimerkki

 

Lateralmärken 

STYRBORDSMÄRKE ELLER HÖGERMÄRKE
Färg: grön
Toppmärke: grön triangel
Veneilyn Aapinen: oikeanpuoleinen viitta

BABORDSMÄRKE ELLER VÄNSTERMÄRKE
Färg: röd
Toppmärke: röd cylinder

Veneilyn Aapinen: vasemmanpuoleinen viitta