Nödsamtal

Nödsamtal 

Meddela om nödfall eller farsituation på VHF- eller MF-frekvenserna med digitalt selektivt anrop (DSC), per VHF-radio, telefon eller på annat snabbt sätt till sjöräddningens alarmnummer. Med sjöräddningens alarmnummer kopplas samtalet till sjöräddningstjänstens närmaste ledningscentral. Du kan också använda det regionala numret till närmaste sjöräddningscentral eller sjöräddningsundercentral. Man behöver inga riktnummer. Anmälningar mottas och förmedlas även av nödcentralerna (allmänt nödnummer 112).

SJÖRÄDDNINGENS ALARMNUMMER 0294 1000 

Från utlandet är nummer +358 294 1000

Veneilyn Aapinen: meripelastus

Direkta nödnummer:

Västra Finlands sjöräddningsdistrikt,
Sjöräddningscentral MRCC Åbo 0294 1001
Finska vikens sjöräddningsdistrikt,
Sjöräddningsundercentral MRSC Helsinfors 02941002
Riktnummer används ej 

Radiokommunikation 

VHF-DSC 70 
VHF-kanal 16 
MF-DSC 2187,5 kHz 

Nödnumret får användas endast för alarmanmälan eller annulering av en dylik. 

Exakt positionsbestämning är en ovillkorlig förutsättning för snabb hjälp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.