Man överbord!

Man överbord!

En Man överbord -situation är alltid allvarlig. Det lönar sig att öva på förhand i gynnsamt väder. I storm, mörker eller dimma finns det ej mera tid för övning.

En som har fallit i vattnet från en liten båt, skall alltid hjälpas ombord över båtens akter. Om man försöker få honom i båten över sidan kan båten stjälpa. En repögla som hänger över aktern underlättar lyftet. Öva genom att stjälpa båten med flit. Om båten har badstege, skall den nödställde hjälpas ombord med tillhjälp av stegen. Stegen skall gå ner minst en halv meter i vattnet och bör kunna fällas ned till sin fulla längd också av den som ligger i vattnet.

Veneilyn Aapinen: mies yli laidan

Allmänt

Vid räddningsmanövrer är det ofta fråga om minuter. En välinövad livräddning går till på följande sätt:
• Den som först ser olyckan ropar med hög röst ”Man överbord!” Då skall alla ombordvarande vara beredda att hjälpa.
• En livboj kastas, även om den nödställde skulle ha flytvästen påtagen.
• Den nödställde skall hela tiden vara inom synhåll. Den som sköter navigeringen skall avläsa kompasskursen och anteckna tidpunkten för det fall att den nödställde försvinner ur sikte.
• Om man seglar startar man motorn, går upp i vind, tar ned seglen, vänder och kör fram till den nödställde så, att båten ligger tvärs för vinden och den nödställde i lä om båten. Låt båten driva mot den nödställde och använd propellern bara just så mycket att man får grepp om den nödställde ungefär
midskepps på båten.

Att göra upp bestämda regler för ett nödläge är svårt, men i allmänhet är det säkrare att vara i lovart än att vara i lä. Då finns det inte risk för att räddaren skulle driva bort från den nödställde. Men om det går hög sjö, kan en båt i lovart krossa den nödställde. Man handlar således enligt lägets krav. Viktigast är att komma så nära den nödställde som möjligt. Om ett barn faller överbord, bör en vuxen med livboj alltid hoppa efter – men någon bör också stanna kvar i båten.

 

Bäten kantrar

• Håll dig fast i båten.
• Kasta en fasthållningslina över den kantrade båten.
• Låt inte årorna driva iväg.
• Försök att komma upp i den vattenfyllda båten över aktern.

 

Båten sjunker 

• Dela ut allt som flyter, även åror, trallar osv.
• Håll dig tillsammans med de andra, simma med dem till närmaste strand eller skicka den bästa simmaren efter hjälp.
• Hjälp de svagare.
• Ge nödsignaler.

Öva Man överbord -situationer på sommaren och i lugna förhållanden!