Ljus

Ljus

Det är farligt och lagstridigt att köra i mörker utan ljus. Avsaknad av belysning under dygnets mörka timmar kan i fall av sammanstötning inverka på skuldfrågor.

Kontrollera dina ljus i god tid före mörkrets inbrott. Olika båtar är förpliktade att föra olika slags ljus. På detta sätt kan man även i mörker sluta sig till vem som väjer. Försäkra dig om, att du för rätta ljus och att de är reglementsenliga.

RODDBÅT
Minimikravet är, att roddbåten har till hands en elektrisk lampa eller en tänd lanterna med vitt ljus.
Veneilyn Aapinen: valot, soutuvene

 

ÖPPEN MOTORBÅT UNDER 7 m
Motorbåt under 7 m, på vars skrov eller däckshus icke på minst 1 m höjd från vattenlinjen finns lämplig plats för anbringande av sidoljus, kan visa runtlysande
vitt ljus.   

 

Veneilyn Aapinen: valot, avoin alle 7 m moottoriven

 

MOTORBÅT UNDER 12 m
Båtens sidoljus kan sammanföras till en sammansatt lanterna.

Veneilyn Aapinen: valot, alle 12 m moottorialus

 

SEGELBÅT UNDER 7 m 
Minimikravet är, att segelbåten under 7 m har till hands en elektrisk lampa eller en tänd lanterna med vitt ljus.

Veneilyn Aapinen: valot, alle 7 m purjevene

 

SEGELBÅT FÖR MOTOR
Segelbåt, som går för motor, använder alltid även toppljus.

Veneilyn Aapinen: valot, purjevene

 

SEGELBÅT UNDER 20 m 
Segelfarkost i rörelse skall visa sidoljus och akterljus.

Veneilyn Aapinen: alle 20 m purjevene

 

SEGELBÅTENS MASTLJUS
En segelbåt under 12m kan då den går segel ersätta sido- och  akterlanternorna med en kom inationslanterna i masttoppen. 

Veneilyn Aapinen: purjeveneen mastovalot