Lita på en expert

Lita på en expert

Då du köper båten från en av de professionella  företagen i branschen är även konsumentskyddet relativt starkt. Största delen av affärerna 
med andrahandsbåtar görs dock upp privatpersoner emellan. Då är det bra att be en expert om hjälp vid uppgörandet av affären, speciellt om det är fråga om en större och dyrare båt. Finnboat konditionskartläggning ger alla båtägare en möjlighet att granska båtens sjösäkerhet och kondition över lag.

Veneilyn Aapinen: luota asiantuntijaan

 

Som Konditionskartläggare fungerar montörer som verkar inom reparationsfunktioner i Finnboats medlemsföretag eller andra experter, som har en minst tre år lång erfarenhet i branschen. Systemet inkluderar kartläggningen av skrovet samt vissa helheter som väsentligt påverkar säkerheten och kunden erhåller en Konditionskartläggningsrapport av kartläggningen. Vid behov kan Konditionskartläggarna konsultera även andra experter i t.ex. i frågor berörande motorn.

Konditionskartläggningen tar beroende på båtens storlek ca 0,5–2 timmar och den görs vanligen då båten redan är upptagen för reparation eller vinteruppläggning.

Konditionskartläggningen lämpar sig bra bl.a. vid försäljnings- och köptillfällen och ifall ägaren årligen låter göra kartläggningen beviljar i praktiken alla försäkringsbolag båten den samma rabatten som för i föreningar besiktigade båtar.

De auktoriserade Konditionskartläggarna finns på adressen http://www.suomiveneilee.fi/kuntokartoittajat

Båtars konditionsgranskningar och andra besiktningar utförs av medlemmarna i Finlands Båtgranskare rf, vilka alla har sitt eget kompetensområde och sakkännedom om olika tillverkningsmaterial. Konditionsvärderingen kostar naturligtvis och totalpriset beror bl.a. på den granskade båtens storlek samt på det, hur noggrann eller omfattande granskning man vill utföra. En förteckning på båtgranskarna finner du på webbplatsen www.suomenvenetarkastajat.fi

 

 

 

 

 

 

 

.