Laituriin kiinnittäminen

Laituriin kiinnittäminen

Lähesty laituria pienellä nopeudella, selvitä köydet ja laita lepuuttajat valmiiksi paikoilleen. Jos laiturissa on ahdasta tai se on sinulle tuntematon, tee ylimääräinen tarkistuskierros ennen laituriin ajoa.

Älä koskaan yritä jarruttaa venettä kädellä, jalalla tai venehaalla laiturista työntäen – loukkaantumisen mahdollisuus on mitä todennäköisin!

Ota huomioon potkurin pyörimissuunta. Sisämoottorivene, jonka potkurin pyörimissuunta on oikealle, ei käänny peruutettaessa kunnolla oikealle. Tämä vene kiinnittyy siis laituriin parhaiten siten, että keulan kiinnittämisen jälkeen saadaan peruutusvaihdetta käyttämällä veneen vasen kylki laituriin. Eteenpäin ajettaessa taas potkurin pyöriminen oikealle pyrkii samalla siirtämään veneen perää oikealle ja vene kääntyy vasemmalle erittäin herkästi.

Sisäperä- ja perämoottoriveneiden ohjaaminen on helpompaa, koska niissä kääntyy myös potkurin akseli haluttuun suuntaan. Potkurin pyörimissuunta vaikuttaa myös näiden veneiden ohjattavuuteen. Muista, että vene joka on vedessä, liikkuu koko ajan. Harjoittelu on ainoa tapa oppia veneesi käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Vasta, kun tiedät veneesi ominaisuudet voit myös hallita sitä.

Vene voidaan kiinnittää laituriin joko sivuttain laiturin suuntaisesti tai siten, että keula tai perä kiinnitetään laituriin ja vastaavasti perä tai keula ankkuriin tai poijuun.

Laiturin sivuun kiinnitettäessä on muistettava käyttää lepuuttajia veneen kyljen ja laiturin välissä. Kiinnitysköysillä ja ns. springeillä estetään veneen liike laiturin suunnassa. Lisäksi on muistettava veden korkeuden vaihtelut.

Kiinnitettäessä vene poijuun käytetään mieluiten kahta kiinnitysköyttä vedettynä ristiin siten, että ne estävät veneen liikkeen sivusuunnassa. Köysiin on hyvä lisäksi liittää joko kumi- tai teräsjouset äkillisten nykäysten vaimentamiseksi.

Tilapäisessä kiinnittymisessä voidaan toisessa päässä käyttää veneen omaa ankkuria. Silloin on ankkurin pito varmistettava riittävän pitkällä ankkuriköydellä.

Pysyväisluonteisessa kiinnittymisessä pitäisi olla käytettävissä joko paalut sopivan etäisyyden päässä laiturista, kiinnityspuomit eli ”pilttuut” tai poiju. Poiju vaimentaa osaltaan myös aallokon aiheuttamia rasituksia kiinnitysköydessä.

Veneilyn Aapinen: laituriin kiinnittäminen