Kör sparsamt

Kör lika mycket som förr, men sparsamt

1. Båt och motor

Välj båt och motor efter dina verkliga behov. Båt och motor skall vara avpassade till varandra. Känn din motorbåt väl, så får du ut det du önskar av den utan att pressa den i onödan.

Kom ihåg att

• En motor med styrka litet i överkant garanterar att toppvarv inte behövs för att uppnå den effekt båten förutsätter
• Stor belastning förkortar motorns ålder och ökar bränsleåtgången.

2. Båt

Ett slätt och lätt skrov gör mindre motstånd i vattnet.

Kom ihåg att

• Alla undervattensdelar bör hållas rena
• Rengör båtens botten då och då under sommaren
• Lämna onödiga saker i land.

3. Motor

Motorn är båtens hjärta, sköt den omsorgsfullt enligt instruktionsbokens anvisningar. Om du är tveksam, vänd dig till en fackman, det är för motorns bästa. Använd rätt bränsle och rätta oljor.

Kom ihåg att

• Låt en expert varje år kontrollera förgasaren och tändsystemet
• Kontrollera luftrenarens kondition
• Kontrollera arbetstemperaturen (tillverkarens serviceanvisning)
• Kontrollera bränslesystemet (mängd, renhet, läckage)
• Kontrollera, att startspjället (choken) fungerar rätt
• Kontrollera, att motorn får tillräckligt luft för sin funktion och för ventilationen.

4. Propeller

Välj en sådan propeller, att motorn arbetar inom sitt rätta varvtalsområde (tillverkarens rekommendation finns i instruktionsboken). Justera varvtalsområdet då båten är normalt belastad. På utombordsmotorer och INU-motorer år propellerbyte för lägre/högre stigning lätt att utföra.

Kom ihåg att

• Kontrollera att propellern är hel. En skadad propeller ökar bränsleåtgången och kan skada motor och kraftöverföring
• Propellern skall hållas ren
• Ta med en reservpropeller i båten.

 

5. Last

Provbelasta din båt på olika sätt, så att du finner viktfördelningen för bästa körekonomi och lättaste gång.

Kom ihåg att

• Beakta tyngdpunktens placering både i längdoch sidled
• Sjövärdigheten minskar och bränsleåtgången ökar vid felaktig belastning
• Utombordsmotorns och INU-motorns riggvinkel skall anpassas efter lasten.

6. Körsätt

Ditt körsätt är avgörande för bränsleförbrukningen. På sjön behöver man ju sällan röra gasen, det gäller bara att hitta ekonomiläget.

Kom ihåg att

• Röra på gasen så litet som möjligt
• Pröva dig fram till en lägre, mer ekonomisk marschfart
• Anpassa hastigheten till väderleksförhållandena
• Tomgång förbrukar bränsle, men driver inte framåt
• Motorbuller är störande, var aktsam mot miljön.

7. Långfärd

Planera färden ordentligt. Den största energibesparingen gör man genom ett förnuftigt ruttval.

Kom ihåg att

• Planera tankningen längs färleden
• Se till att reservtanken är fylld.

 

Veneilyn Aapinen: aja säästäen