Kiinnittäminen poijuun

Kiinnittäminen poijuun

Yksinomaan poijuun kiinnitetään yleensä sellaiset veneet, jotka eivät syväyksensä vuoksi pääse laituriin.

Poijuun kiinnityttäessä kiinnitysköyden tulee olla n. yksi kolmasosa veneen pituudesta. Liian lyhyt köysi saattaa veden noustessa tai aallokossa siirtää poijua ja liian pitkä köysi taas sotkeutua veneen vedenalaisiin osiin.

Veneilyn Aapinen: kiinnittäminen poijuun

Poijupainon on oltava riittävän suuri. Jos poijun alla on savipohja ja satamapaikka on suojattu, riittää pienehkö paino keskikokoiselle veneelle, koska paino uppoaa saveen. Jos taas alla on kova kivi- tai hiekkapohja, tarvitaan paljon raskaampi poijupaino. Tällöin voidaan käyttää myös kahta poijupainoa. Painojen välissä on oltava noin yksi metri kettinkiä. Poijupainona voidaan käyttää esim. sopivaa särmikästä luonnonkiveä tai betonista valettua suoraa särmiötä.

Kunnollinen poiju on veneilijän parhaita ystäviä, eikä sen hoitoa saa laiminlyödä. Poijun on oltava tilavuudeltaan sellainen, että se kannattaa kettingin. Kovassa vedossa poijun on painuttava veden alle. Valitse mahdollisimman järeä poijukettinki. Kettingin paksuuden on oltava vähintään 10 mm. Poijukettingiksi kelpaa vain galvanoitu kettinki ja se kiinnitetään galvanoidulla sakkelilla. Älä koskaan käytä vaijeria kettingin sijasta.  

Poijukettingin kunto on tarkistettava vuosittain, sillä ohut kettinki hapettuu käyttökelvottomaksi noin kolmessa vuodessa. Alttein kulumiselle on kohta, jossa kettinki koskettaa pohjaa.

Veneen koko ja poijupaino

Veneilyn Aapinen: veneen koko ja poijupaino