I dimma och storm

I dimma och storm

Om du aldrig varit ute med båt i hård sjögång och blåst eller blivit överraskad av dimma, kan du inte föreställa dig hurdant det är. Inga böcker om båtliv och inga fotografer kan förmedla de verkliga stämningarna i sådana situationer.

I hårt väder blir alla vardagliga sysslor besvärliga och kräver fysisk ansträngning. Vädret är alltför hårt när vågor och vind hindrar dig från att manövrera som du vill med båten. Den viktigaste regeln när dimma eller storm överraskar är:

Om din båt ligger säkert för ankar vid lämplig strand eller förtöjd i skyddad hamn, bege dig inte ut, utan invänta bättre väder!

Om du redan är till sjöss när stormen eller dimman kommer, sök dig omedelbart i skydd och styr bort från farleden!

Det är inte feghet eller bevis på dåligt sjömanskap att stanna i land och vänta. Erfaret båtfolk utmanar inte naturkrafterna.
 

I dimma med båten 

• Lita på din kompass.
• Om du inte är säker på din kunskap i navigering, ankra din båt genast ytterom farleden.
• Du kan observera din kurs genom att lägga ut 3-4 båtlängder lång lina från aktern. Om linan hålls rak, betyder det att du håller rak kurs.
• Kom ihåg att vårdimman kan skymma landskapet på några minuter.
• Om dimman överraskar dig och du inte har möjligheter att ankra, rita genast in din position på sjökortet. Glöm inte den fortsatta bestickföringen.
• Ordna med utkik.
• Lyssna på ljudsignaler, ge signaler själv.
• Ha flytvästarna påtagna.
• Rigga upp radarreflektorn.

 

Veneilyn Aapinen: sumussa ja myrskyssä veneily

I storm med båten 

• Reva dina segel i tid.
• Surra all lös utrustning.
• Kontrollera säkerhetsutrustningen, gör ankaret klart, håll åror eller paddel till hands.
• Fyll varm dryck i termosflaskor.
• Om du är nära stranden, sök dig till närmaste skyddshamn, om den är lätt att nå. Om du inte kommer säkert i land, håll dig då hellre i öppna vatten; du behöver manövreringsutrymme.

Förberedande åtgärder:

• Följ med väderleken.
• Öva Man överbord -situationer.
• Håll din navigeringsutrustning i skick och kom ihåg att göra upp en deviationstabell.
• Håll alltid flytvästarna påtagna.
• Kom ihåg, att säkerhetsutrustningen inte är till någon nytta, om man inte kan använda den.