Gott sjömanskap

Gott sjömanskap

Båtlivet ökar ständigt och var och en måste i allt högre grad beakta andra som rör sig till sjöss. En god båtförare känner sitt ansvar och följer dessa regler:

1. Båten och utrustningen är alltid i klanderfritt skick.

2. Båten är inte till för okynnesbruk och övermodig framfart.

3. En god skeppare tar hänsyn till strandbebyggelsen, följer fartbegränsningarna, kör varsamt i smala sund, är uppmärksam och hjälpsam.

4. En god skeppare undviker att störa med motorbuller, stora svallvågor och buskörning.

5. En uppmärksam skeppare visar badare hänsyn och stör inte tävlingar.

6. En ansvarsmedveten skeppare är alltid naturvän.

7. Lagen ålägger båtförare att hjälpa dem som råkat i sjönöd.

Veneilyn Aapinen: hyvät merimiestavat

 

 

 

 

 

 

 

 

.