Förtöjning vid brygga

Förtöjning vid brygga

Anlöp bryggan med låg hastighet, red ut linorna och lägg ut fendrarna. Om det är trångt vid bryggan eller om du inte känner den, gör en extra runda för att kolla läget innan du angör.

Försök aldrig bromsa båten med fötterna, händerna eller båtshaken mot bryggan – fara för kroppskada är uppenbar!

Beakta propellerns rotationsriktning. En inombordsmotor med högerroterande propeller vänder inte ordentligt åt styrbord vid backning. En dylik båt är alltså lättast att angöra om den med fören förtöjd ligger med babords sida mot bryggan då du slår back på motorn. Då du kör framåt strävar aktern på grund av propellerns rotation att flytta sig mot styrbord och båten vänder ytterst känsligt mot babord. Båtar med inudrev eller utombordsmotor är lättare att styra emedan propelleraxeln vänder sig i önskad riktning. Propellerns rotationsriktning påverkar också dessa båtars styrbarhet. Minns att en flytande båt alltid rör på sig. Övning är enda metoden att lära sig båtens beteende i olika situationer. Först då du känner båtens egenskaper kan du behärska den.

Båten kan förtöjas vid brygga antingen långsides med sidan längs bryggan eller så att för eller akter förtöjs vid bryggan och yttre ändan vid ankare eller boj.

Då man förtöjer långsides, skall man komma ihåg att använda fendrar mellan båtsidan och bryggan. Båtens rörelse i sidled längs bryggan förhindras av förtöjningslinorna och sk. springlinor. Beakta variationerna i vattenståndet.

Då båten förtöjs med för eller akter mot bryggan använder man helst två korslagda förtöjningslinor som förhindrar att båten rör sig i sidled. Om man förtöjer vid brygga, är det bra att använda båtfjädrar av gummi eller stål för att dämpa häftiga ryck.

Vid tillfällig förtöjning kan man använda båtens ankare i ena ändan. Då bör ankarets fastförmåga säkras med tillräckligt lång ankarlina.

Vid permanent förtöjning borde det antingen finnas pålar på lämpligt avstånd från bryggan, förtöjningspiltor eller boj. Bojen i sig själv dämpar en del av vågornas påkänningar på förtöjningslinan.

Båtlivets ABC – Förtöjning vid brygga