Besiktning av båten

Besiktning av båten 

Besiktningen av fritidsbåtar är frivillig båtsäkerhetsverksamhet, som Segling och Båtsport i Finland rf utövar. Skolade besiktningsmän besiktigar föreningsmedlem marnas båtar enligt specifika besiktningsregler. Skrovbesiktningen kan utföras även av en av Finnboat godkänd Konditionsgranskare. Båtägare som är medlem i båtklubb är skyldig att hålla sin båt och dess utrustning i sjövärdigt skick. Han skall också se till att båten har utrustning som motsvarar besiktningsklassen och att de ombordvarande kan handskas med den. På basen av besiktningsprotokollet utfärdar båtklubben ett båtintyg där båtens besiktningsklass antecknas. Intyget skall alltid hållas ombord på båten. Båtintyget är enligt förordningen också det bevis som ger rätten att föra den stadfästa båtklubbsflaggan. 

En obesiktigad båt får inte antecknas i klubbens båtregister och den får inte använda klubbflaggan eller besiktningsdekalen. Kom också ihåg att en besiktigad båt får nedsatt pris på försäkringspremien.

Veneilyn Aapinen: katsastus

Båtarna besiktigas i följande klasser beroende på deras konstruktion, utrustning och användningsområde.

Besiktningsklass 1 – öppet hav 

Båtar som lämar sig för färder på öppet hav och  som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet. Seglationsområdet omfattar Östersjön och dess vikar, Nordsjön, Norska kusten och kusten vid Kola halvön, Brittiska öarna, Biskaja, Spaniens och Portugals kustområden samt Medelhavet.

Besiktningsklass 2 – kusten 

Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten och som kan vara självförsörjande i behövlig omfattning och som är konstruerade för att tåla de väderförhållanden som råder på seglationsområdet under den normala seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Bottenviken och Finska viken, under gynnsamma förhållanden norra Östersjön väster om linjen Hangö-Gotland, samt södra Östersjön väster om linjen Öland- Bornholm-Rügen.

Besiktningsklass 3 – skärgård 

Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöarna och som är konstruerade att tåla normala väderförhållanden på seglationsområdet under
seglationssäsongen. Seglationsområdet omfattar Finlands kuster och insjöar, Ålands hav, Finska vikens innersta del till Viborg och Saima kanal, samt under gynnsamma förhållanden Kvarken och sträckan Helsingfors-Tallin.

Besiktningsklass 4 – skyddade vatten

Båtar som är konstruerade för skyddade vatten, samt bevakade seglingstävlingar. Besiktningsklassificering ställer specifika krav på varje båttyp. Kraven beaktar alla de fakta som kan inverka på sjösäkerheten (t.ex. båtens skick, bränslesystemet, fixering av tunga föremål, bärande skrovkonstruktioner, masten etc.). Förutom dessa sk. grundkrav skall den besiktigade båten ha den utrustning som resp. besiktningsklass förutsätter. Du får ingående besiktningsregler från din
båtklubb.

Besiktiga båten, reglerna finns till för just din säkerhet!