Båtlivet och naturen

Båtlivet och naturen 

I Finland tillåter allemansrätten också landstigning i s.k. naturhamnar. Båten kan ankras eller man kan ta iland med den nästan var som helst, ifall det inte är förbjudet enligt sjökortet eller sjöfartsmärken, eller specifikt av markägaren. Vid bebodda stränder får man inte ta iland och inte ankra i närheten av dem. Man skall komma ihåg att respektera fastigheternas ro. 

Många utfärdshamnar i Finland är så populära, att de är försedda med ordnad avfallshantering, torrklosett och en eldstad för grillning. Den ved för eldning, som kanske finns på platsen, skall användas sparsamt, för att den skal räcka också till andra. Även om det inte finns brännved, får man inte heller avverka den från grannskapets skog. 

Användningen av utfärds- och naturhamnar förutsätter alltid, att man respekterar naturen och principen är, att den nästa som gör strandhugg skall finna en lika prydlig och angenäm plats som den du just njutit av. Öppen eld får inte uppgöras på annans mark och växterna får inte skadas. Kom också ihåg att respektera fåglarnas häckningsplatser och håll dina keldjur kopplade. Observera begränsningarna i rörelse- och landstigningsfriheten på naturskyddsområden, sälhällar samt försvarsmaktens öar och skyddsområden. Observera också de begränsningar som rör fritidsfisket.

Veneilyn Aapinen: Pidä Saaristo Siistinä on veneilijöiden ympäristöjärjestö

Håll Skärgården Ren rf – båtfolkets egen miljöorganisation

Håll Skärgården Ren rf är miljöorganisationen för alla båtfarare och de som uppskattar rena vatten. Föreningen har arbetat för skärgårds- och insjöområdenas renhet, trivsel och säkerhet redan fr.o.m. år 1969. Miljövårdsarbetet d.v.s. Sälle-tjänsterna, såsom flytande sugtömningsstationer, avfallsstationer, torrtoaletter och utfärdshamnarnas servicearbeten, befrämjar båtlivs- och utfärdsmöjligheterna såväl i skärgårds- och kustområden som i insjö-Finland. Förutom upprätthållandet av Sälle-tjänsterna söker HSR rf lösningar för bl.a. att förebygga nedskräpningen och övergödningen av vattendragen samt användningen av skadliga kemikalier till sjöss. Stöd HSR rf:s viktiga skyddsarbete och inlös rätten att använda de tjänster HSR rf erbjuder genom att ansluta dig som medlem.

Det är lätt att ansluta sig som medlem via webbplatsen. Medlemmarna får tillgång till Sälle-tjänsterna samt via posten hem ett Sälle-märke, medlemstidningen Sälle samt fakturan på medlemsavgiften. SMS kostar lika mycket som din operatör debiterar för sms i hemlandet. Se ytterligare https://www.hallskargardenren.fi/sv

Exempel på Sälle-tjänster för båtfararen:

1. Bli medlem i HSR rf så får du alla Sälle-avfallsstationer, Sälle-tömningsstationer för septiktankar och dassen till ditt förfogande samt Sälle-märket och medlemstidningen.
2. Då septiktanken fylls skall du använda sugtömningsstationen. Redan det som en människa producerar under ett dygn ger i vattendraget en tillväxtpotential för ca 2,5 kilo alger!
3. Kom ihåg avfallssorteringen också i båten. 
4. Kasta inte tobaksfimparna över bord, för de komposteras inte utan sönderfaller i mikroplast och tunggifterna som stannat i filtret frigörs i vattnet.
5. Undvik giftfärger! Alternativa sätt att hålla bottnen rent finner du på HSR rf:s webbplats.
6. Kom ihåg allemansrätten och skyldigheterna

Låt oss tillsammans hålla skärgården ren också för kommande generationer!!