Båtförsäkring

Båtförsäkring 

Lönar det sig att försäkra?

Båten är ofta en stor investering. Om båten skadats kan det hända att pengarna, eventuellt lånemedel, ej räcker till för att reparera båten eller anskaffa en ny.

Försäkringen tryggar, även i fall av överraskning, möjligheten till att fortsätta med båtlivet och alla dess fröjder.

Ta en försäkring som ger skydd både mot grundstötning och inbrott och som gäller också under vinterförvaringen. Läs noga igenom försäkringsvillkoren – försäkringsbrevet anger allt det försäkringen gäller. En vederhäftig försäkring ersätter bl.a. skador orsakade av grundstötning, storm, köld, kollision, dockning, eldsvåda till sjöss, landtransporter, varvsbrand samt utgifter orsakade av avbruten färd.

Försäkringen ersätter däremot inte t.ex. konstruktionsfel på båten, motorfel, stöld av olåst motor, utrustning som fallit överbord, slitage, skador på grund av felaktig bränsleblandning eller köldoch isskador.

Det finns flera olika typer av båtförsäkringar. Exakt information om vad båtförsäkringen ersätter och på vilka grunder prisnedsättningar beviljas får du hos försäkringsbolaget. En besiktigad båt beviljas vanligen nedsatt försäkringspremie.

Utöver båtförsäkringen ersätter även hemförsäkringen skador som uppstått på båt. Hemförsäkringen inbegriper dock endast små rodd- och utombordsmotorbåtar. Den försäkrade båten bör nämnas i försäkringsbrevet.

Kom ihåg att båtliv alltid kräver aktsamhet. Detta och ett tillräckligt försäkringsskydd garanterar ett bekymmerfritt båtliv.

Veneilyn Aapinen: venevakuutus

Försäkra din båt omedelbart efter köpet!

 

 

 

 

 

 

 

.