Båtens identifieringsnummer, WIN

Båtens identifieringsnummer, WIN-cod

Fritidsbåtdirektivet förutsätter att varje båt förses med ett fartygsidentifieringsnummer. Numret finns på akterspegelns högra sida under
relingslisten. I båtar som inte har akterspegel finns numret i aktern på högra skrovsidan under relingslisten.

Båtlivets ABC WIN-cod

WIN-koden visar när, var och vem båten är byggd. Det är bra om båtägaren skriver upp sin båts identifieringsnummer. Vid eventuell båtstöld kan man med hjälp av numret reda ut båtens rätta ägare då båten har hittats.

Vid reservdelsköp eller vid reparationsärenden är det nyttigt att känna till båtens modellår.

Då man ämnar köpa en begagnad båt kan köparen med hjälp av koden kontrollera när båten är byggd. Om en båt som byggd efter år 1998 inte har en WIN-kod, kan misstänka båtens ursprung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.