Användning av sjökortet

Användning av sjökortet

Ett tidsenligt sjökort är nödvändigt då du rör dig i okända vatten. År 2003 inleddes en sjökortsförnyelse, under vilken de gröna sjökorten ersätts med nya blå sjökort. Uppdateringsarbetet slutfördes år 2009.

Lär dig sjökortets teckenförklaring!

Veneilyn Aapinen: merikartan käyttö, lintuperspektiivi
Landskapet sett ur fågelperspektiv och din båt är på väg västerut. 

I skärgårdsfarlederna och i leder, som leder in från havet till kusten, används linjemärken, vilkas ritning är antecknad på sjökortet. 

Veneilyn Aapinen: merikartan käyttö, näkymä veneestä
Landskapet som du ser det från din båt.

Veneilyn Aapinen: merikortin käyttö, maisema merikartalla
Landskapet så som den ser ut på sjökortet. Din kurs är rakt västerut och du befinner dig vid pilen

Veneilyn Aapinen: merikartan käyttö, maisema pimeällä
Landskapet sett i mörker. När du rör dig i den vita sektorn mot fyren, har du på din högra sida den gröna och på den vänstra sidan den röda sektorn. När du rör dig bortåt från fyren ser du ljusen omvänt. Den gröna och den röda sektorn varnar för icke segelbart område.

I trångt farvatten används linjefyrar och du är mitt i leden, när den längre bort belägna fyren (upptill) är i linje med den närmare (nedtill) belägna fyren.

Veneilyn Aapinen: merikartan käyttö, maisema veneestä pimeällä
Landskapet sådant du ser det i mörker från din båt.