Ankring

Ankring 

Storleken på det ankare man väljer bestäms av båtens vikt och vindyta samt ankartypen. Ett ankare av ordinär typ skall väga minst:

båtens längd (m) + båtens bredd (m) + båtens vikt (ton) = ankarets vikt (kg)

Om båten har höga fribord är det skäl att välja ett ännu tyngre ankare. Vikten på ett lättankare skall vara minst 60 % av ovannämnda schema.

Ankarets fastförmåga beror på ankartyp, bottnens beskaffenhet och ankarlinans vinkel i förhållande till bottnen. En tillfredsställande dragvinkel med tillräckligt fäste nås om man lägger ut ankarlina ca 4-5 gånger vattendjupet. Mellan linan och ankaret rekommenderas minst 3 meter kätting med en minimitjocklek på 8 mm. Kaus och schakel rekommenderas framom knopar.

Ankring är ett tillfälligt förtöjningssätt och båten får inte lämnas obevakad. Man bör också minnas att ankaret inte kastas ut utan sänks ned. Då man lagt ut tillräckligt mycket lina kontrollerar man att ankaret fäster.

Vinden kan vrida under ankring och därför skall man se till att båten kan röra sig fritt kring ankringspunkten. Beakta också närliggande båtar och deras rörelsebanor. Undvik att trassla din ankarlina i andra båtars linor. Innan du använder ditt ankare, se till att ankarlinans ena ända är förtöjd i båten. Annars riskerar du att förlora ankare och lina.

Kontrollera också, att ankarlinan löper fritt och inte snott sig kring t.ex. någons ben.

Båtlivets ABC – Ankarlinans tjocklek

 

.