Vårda varje dag

Vårda varje dag

Köpet av båt med motor och tillbehör har övervägts länge. Därför är det viktigt, att båten tjänar sin ägare oklanderligt i flera års tid. Men ingen båt eller motor hålls i skick utan vård. Lättast och billigast blir det, om man sköter båten och motorn regelbundet, förebygger felen och inte väntar på att de skall dyka upp.

Regelbunden båtvård

Under båtsäsongen är det lätt att underhålla båten. I samband med regelbunden tvätt och rengöring av båtens ytor uppdagas eventuella skråmor och andra skador. Arbetet klarar man oftast med en trasa eller borste och tvättmedel, vatten finns det ju i omgivningen. Helst skall fosfatfattiga miljövänliga tvättmedel användas.

Veneilyn Aapinen: hoida venettä joka päivä

Det lönar sig att vaxa en plastbåt ett par gånger under sommaren och den nya båten alltid före den sjösatts. Den vaxade ytan gör båtvården betydligt
enklare. Båten borde tvättas alltid före vaxning.

Regelbunden motorservice

Regelbundet och samvetsgrant utförd motorservice garanterar dig en störingsfritt fungerande motor med lång livslängd.

En motordagbok gör det enkelt att följa upp motorservicen. I motordagboken kan du anteckna körtimmarna, oljebytena samt övriga service- och
inspektionsåtgärder, utförda reparationer samt tankningarna. En omsorgsfullt förd motordagbok som är så fullständig som möjligt, ger dig tillfälle
att förebygga exempelvis ett fel, som kan bero på en sliten del. Följ alltid punktligt de instruktioner, som motorns servicebok anger. Om du inte har servicedagbok för din motor, skaffa den då av importören eller tillverkaren.

Utför under båtsäsongen de serviceåtgärder motortillverkaren rekommenderar (se också direktiven för ekonomisk körning på sidan 18): Beroende på märke och modell varierar direktiven. Bekanta dig därför just med servicekraven för din motor och iakttag dem. Följande åtgärder borde varje båtförare ta för vana att utföra oberoende av motorns märke:

1. Innan du lägger ut öppna motorrummets lucka och kontrollera

– att det inte finns vatten, olja eller bränsle i kölsvinet och att det inte luktar av bränsle
– att oljemängden i motorn är tillräcklig, att det finns tillräckligt kylvätska och att generatorns kilremmar har den rätta spänningen.

2. Öppna efter turen igen motorrummets lucka och kontrollera, att det inte under körningen kommit in vatten, kylvätska, olja eller bränsle eller att det inte luktar konstigt 

3. Kontrollera med ett par veckors intervaller

– att det finns tillräckligt vätska i batterierna
– att det inte finns vatten eller fällning i vattenavskiljaren
– att alla elkontakter sitter fast och att de inte blivit nedvätta eller oxiderat
– att båtens alla bottenventiler fungerar
– att båtens navigationsljus fungerar.

 

Om det trots omsorgsfullt underhåll av båt och motor uppkommer fel, vänd dig genast till försäljaren, tillverkaren, importören eller till en serviceverkstad. Reparera även en mindre skada i skrovet genast. Fukten sugs in i laminatet och försvagar båtens konstruktion. En snabb reparation gör att skadan ej blir värre. Brott och sprickor i båtens ytor och konstruktioner borde alltid bedömas av en expert. Det är klokare att använda några tiotal minuter till att reparera en liten skada före avfärden än att driva omkring hjälplös någonstans långt ute till havs medan stormen närmar sig och inga hjälpare syns till.