Prejningssignaler till båtar

Prejningssignaler till båtar 

Övervakningsmyndighet (exempelvis polis, sjöbevakning eller tull) kan preja en båt genom att ge prejningssignaler.Veneilyn Aapinen pysäytysmerkit

Prejningsorder bör alltid omedelbart åtlydas. Ordern kan ges genom att visa en STOP-skylt eller den internationella signalflaggans bokstav L eller som morsetecken kort-lång-kort-kort. Ordern kan vid behov skärpas med strålkastare, genom uppskjutning av vit raket, med ett skott, ljudsignaler eller andra lämpliga medel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.