På grund

På grund 

När man kör på grund, är det lika viktigt som i alla andra nödlägen att hålla sig lugn.

Om båten inte fått läckor, försöker man lösgöra den genom att flytta den bakåt på kontrakurs. I en segelbåt kan man använda vinscharna efter det att man har fört ankaret tillräckligt långt från båten.

Om båten fått läckor är det i allmänhet lätt att hitta dem. De täcks om möjligt från utsidan, varvid vattentrycket håller tätningen på plats.

Stora hål kan man täta med tillhjälp av koniska träpluggar, med vilka man kilar in t.ex. tyg, bitar av presenning eller trassel.

Man kan även föra båtens presenning under skrovet och täta den mot båtsidorna.

När man får båten flott och den flyter fritt, styr man mot närmaste strand. Ibland, särskilt om havet är lugnt och läckorna stora kan det vara bäst att stanna på grundet utan att alls försöka få båten loss. Hjälp tillkallas med nödsignaler, raketer eller telefon.

Veneilyn Aapinen: karilla

 

 

 

 

 

 

 

 

.