Med barn till sjöss

Vilskettä vesillä -logoMed barn till sjöss

Varje barn är berättigat att lära sig att röra sig till sjöss, att njuta av vattennaturen, att bli inspirerad av och bry sig om vattenmiljön samt att motiveras att utveckla sina simkunskaper. Därför skall de viktiga grunderna för att röra sig tryggt till sjöss läras barnen på ett inspirerande sätt redan då de är små.

Det är trevligt att idka båtliv med ett barn som trivs.

 

Våghalsarnas tips för båtlivet  

1. Berätta och läs för barnet från alldeles liten inspirerande historier om båtar tryggheten till sjöss och livet på stränderna.
2. Övervaka barnet alltid vid vattnet, på stranden, under vattenlekarna, på bryggan och i båtlivet.
3. Uppmuntra barnet att lära sig att tryggt färdas till sjöss, ett tryggt båtliv, uppmuntra, ledsaga, och beröm.
4. Kom överens om och motivera gemensamma spelregler för vistelse på stranden och på vattnet, och följ dem.
5. Lär barnet att simma redan innan skolåldern och utveckla simkunskaperna tillsammans. En bra simkunnighet är också en viktig säkerhetskunskap till sjöss för den fullvuxna.
6. Bekanta er tillsammans med att vara i vattnet och prova på olika vattengrenar. Ha tålamod med barnet som håller på att lära sig.
7. Använd alltid räddningsvästar och visa själv exempel. Den fullvuxna försäkrar sig om att barnets räddningsväst är av rätt storlek och ordentligt påsatt, även grenbanden.
8. Ge barnet möjligheten att själv tryggt röra sig i båten och hålla fast.
9. Ta med barnet i båtens alla aktiviteter men minns, att barnets koncentrationsförmåga ännu håller på att utvecklas.
10. Njut av trevlig samvaro och ha det roligt till sjöss.
PS. Då man ännu kommer ihåg att ta med god färdkost, dryck, handdukar, sololja och tillräcklig reservutrustning, trivs man lätt en längre tid till sjöss.
 

Då olyckan är framme kom ihåg 
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund ALHR (H-RAP på finska):

Alarmera genast hjälp
Lugna offret och lugn ner dig själv
Hjälp med något hjälpmedel
Rädda

Vaahtopäät vesillä -kirjasarja

 

Ståhej på Sjön
www.vaahtopaat.fi