Kommunikationsmedlen

Kommunikationsmedlen

Då man väljer lämpligt kommunikationsmedel till båten måste de viktigaste kriterierna utgöras av området där man rör sig och kommunikationsmedlets
lämplighet för sjöförhållanden.

Det ur sjösäkerhetssynpunkt klart bästa kommunikationsmedlet till sjöss är VHF-radiotelefonen. Den lämpar sig för nästan alla båttyper och med den får man direkt kontakt till myndigheterna och andra sjöfarande. Sjö- VHF är en internationell sjöfartsradio. Detta innebär att var du  än rör dig får du alltid kontakt med en annan sjöVHF-radiotelefon i närheten.  I skärgården och i närheten av kusten får man med VHF-radiotelefonen också kontakt till kustradiostationer som har jour dygnet runt. För användningen av sjö-VHF krävs kompetensintyg och radiotillstånd för apparaturen.

DSC är en digital selektivkallade där varje apparat har ett eget individuellt nio nummers "telefonnummer". DSC:n kopplas till GPS-navigatorn. Apparaten har en skild nödtangent, via vilken man snabbt kan göra en nödanmälan, som inkluderar båtens positions- och kontajtuppgifter, till sjöräddningens ledningscentraler och alla övriga farkoster, som befinner sig inom hörhåll.

Mobiltelefonerna är användbara då man behöver kontakta det vanliga telefonnätet. Med en mobiltelefon kan man också ge en nödanmälan. Ur säkerhetssynpunkt är mobiltelefonen problematisk såtillvida, att telefonerna är sällan vattentäta och den direkta kontakten till myndigheter och andra sjöfarande saknas. Vid användningen av dem bör man också observera nätets eventuella telefonskuggor.

Veneilyn Aapinen: yhteydenpitovälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.