Känn till nödsignalerna

Känn till nödsignalerna 

Oftast hamnar man oväntat i sjönöd, vid goda förhållanden och på bekanta vatten. Detta kan hända även bra och ansvarsfulla båtförare. Därför borde man förbereda sig för eventuella farofyllda situationer också då man beger sig ut på kortare båtturer. Gränsbevakningsväsendet svarar i Finland för ledningen av sjöräddningen, men i många lindrigare fall får man ofta den snabbaste hjälpen av andra sjöfarare.

Med telefon och sjö-VHF kan man snabbt kalla på hjälp. Till sjöss använder man också andra nödsignaler, som används vid behov. Kom dock ihåg, att nödsignalerna används enbart i verkliga nödsituationer. En person som t.ex. okynnesskjutit en nödraket kan själv hamna att stå till svars för kostnaderna som spaningen förorsakat. Bekanta dig med raketernas och den övriga säkerhetsutrustningens funktion på förhand i goda förhållanden, ty i en farosituation har du kanske inte nödvändigtvis tid för det.

Om du hamnar i nöd, skjut inte alla nödraketer på en gång. Håll en paus på ca 10-15 minuter efter det att du avskjutit den första raketen, innan du skjuter iväg den följande. Då hinner de till hjälp skyndande farkosterna närmare och det blir lättare att lokalisera den nödställda. Handbloss använder man först då man ser, att någon närmar sig olycksområdet.

Raketerna är sprängämnen, så det gäller att hantera och uppbevara dem omsorgsfullt. Det lönar sig t.ex. att avlägsna nödraketerna och blossen från båten under vinterförvaringen, så att de inte hamnar i orätta händer.

Useimmiten merihätään joudutaan odottamatta, hyvissä olosuhteissa ja tutuilla vesillä. Näin voi käydä myös hyvälle ja vastuuntuntoiselle veneilijälle. Siksi lyhyellekin venematkalle lähdettäessä kannattaa varautua mahdolliseen vaaratilanteeseen. Suomessa meripelastuksen johtamisesta vastaa Rajavartiolaitos, mutta monissa pienemmissä avuntarpeissa nopein apu saadaan usein toiselta veneilijältä.

Nödsignalerna

 • Rop på hjälp eller visselsignaler
 • Röd fallskärmsraket
 • Röd handsbloss
 • MAYDAY (uttalas medee) uttalat på VHF-radiotelefonens kanal 16 eller DSC-nödsignal
 • Upprepade höjningar och sänkningar av armarna

Veneilyn Aapinen: hätämerkit1

 • SOS …—…  antingen som ljud- eller ljussingnal
 • Oavbruten ljudsignal t.ex. med mistlur.  
 • Orangefärgad rök eller duk. 
 • Knallsignaler i 1 minuts intervaller.
 • Signalflagga N hissad över flagga C.
 • Ett klottformat föremål ovan- eller nedanför en fyrkantig flagga. 
 • Öppen eld och rök från denna.
 • Radio- eller ljussignal från en boj som utvisar platsen för nödsituationen. 

Veneilyn Aapinen: hätämerkit2