Det kalla vattnet är en lömsk motståndare

Det kalla vattnet är en lömsk motståndare 

Om en människa uppehåller sig alltför länge i vattnet, även om det ej är för kallt för simning, förlorar hon småningom medvetandet och avlider slutligen.

Veneilyn Aapinen: Kylmä vesi on kavala vastustaja

Organismen hos en människa som hamnar i kallt vatten försvarar sig mot nedkylning genom att koncentrera sin blodcirkulation i kroppens kärnområde. Muskulaturen börjar vibrera för att producera mera värme. När temperaturen i armar och ben sjunker, försvagas snabbt förmågan att gripa tag i och hålla fast i föremål. Huvudet, halsen, armhålorna och ljumskarna avger mycket värme i det omgivande vattnet. Efter hallucinationer och en känsla av välbefinnande följer medvetslöshet och slutligen döden. Läget blir ytterst kritiskt, när kroppstemperaturen sjunker under 30°.

När man faller överbord, är den första regeln att hålla sig lugn. Om närmaste strand är långt borta lönar det sig inte att försöka ta sig dit. Det är bättre
att flyta med tillhjälp av flytväst eller något annat flytmedel. Om båten har kantrat, är det klokast att kliva upp på båten och där invänta hjälp.

När man väntar på hjälp i vattnet skall man undvika alla onödiga rörelser, de förorsakar förlust av kroppsvärme. Bäst är det att inta den s.k. HELP-ställningen
eller fosterställningen, som innebär att man stödd av flytvästen lutar sig bakåt och drar upp benen mot bröstet.

Räddaren bör minnas, att de kritiska ögonblicken infaller genast efter det att den nödställde lyfts ur vattnet. Felaktiga hjälpåtgärder kan vara
ödesdigra.

En starkt underkyld människa är medvetslös och blek. Pupillerna är vidgade, musklerna stela, andningen långsam och svår att observera. Man känner inte den nödställdes puls. Symptom på lindrigare underkylning är att man går stapplande, är sömnig och lätt faller omkull. Omdömmes- och initiativförmågan avtar.

Anvisningar för vård av person som räddats från kallt vatten: 

• Ta försiktigt av de våta kläderna utan att lyfta den nödställdes armar och ben.
• Svep in den nödställde i filtar eller sovsäck.
• Låt en annan person med normal temperatur lägga sig som ”värmebatteri” i samma sovsäck.
• Om personen är vid medvetande, ge varm sockerblandad dryck.
• Man får under inga omständigheter ge alkohol åt den nödställde.
• För inte den nödställde in i en varm bastu, ge inte heller massage.
• En svårt underkyld person bör få sjukhusvård.
• Placera en medvetslös liggande på sidan, så att andningsvägarna hålls öppna.
• Upplivningen inleds inte innan en professionell hälsovårdare konstaterat, att hjärtat har stannat. Tryckupplivningen kan få ett ännu svagt fungerande hjärta att helt stanna.

 

Båtlivets ABC - hur inverkar det kalla vattnet?