Båtlivets säkerhetsbestämmelser

Båtlivets säkerhetsbestämmelser

Sjötrafiklagstiftningen berör alla farkoster.

Enligt i kraft varande sjötrafiklag skall alla med motor försedda båtar och över 5 meter långa segelbåtar ha följande 

  • för var och en som befinner sig ombord en godkänd räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt
  • en länspump eller något annat redskap för tömning av farkosten
  • åror eller paddel eller ett ankare med lina
  • en handbrandsläckare enligt EN 3 standarden, vars effektklass är minst 8A 68B ifall båten har inombordsmotor, över 25 kW utombordsmotor eller om farkosten har en förbränningsapparat (värmare, spis o.dyl.). Handbrandsläckaren skall granskas varje år.

Godkända räddningsvästar och flytplagg

Räddningsvästar och flytplagg som efter 12.4.2019 kommit ut på marknaden skall uppfylla förordningen om personlig utrustning (EU) 2016/425. Räddningsvästar eller flytplagg som uppfyller förordningen om personlig utrustning skall ha CE-märkning samt ett eller flera anmälda organs namn, adress och identitetsnummer som deltagit i bedömningen av försäkran om överensstämmelse. På räddningsvästar skall det anmälda organets identitetsnummer också finnas efter CE-märkningen. 

På produkten eller i den användarinstruktion som medföljer skall finnas tillverkarens och/eller importörens kontaktuppgifter. Därtill skall med produkten levereras en EU-försäkran om överensstämmelse (det räcker med en internet-adress i samband med användarinstruktionen, där EU-försäkran om överensstämmelse står att finna).

 

Veneilyn Aapinen: pelastusliivit ja kelluntapukineet

På marknaden kan fram till 21.4.2023 det även finnas flytplagg, som kommit ut på marknaden under direktivet om personlig utrustning. Under direktivets tid behövde man inte med produkten leverera EU-försäkran om överensstämmelse.