Båtfärden

Båtfärden

Dessa råd är speciellt riktade till båtens SKEPPARE, hela ansvaret är ditt och det är odelbart.

Före avfärden

• Du bestämmer hur många personer du tar ombord. Överbelasta inte båten. Beakta din båts storlek och egenskaper när du fördelar lasten.

• Ingen som är berusad följer med! Var själv spiknykter!

• Tilldela var och en sin egen plats och uppgift i båten. Se speciellt till barnens säkerhet ombord. Man sitter i en liten båt!

• Se till, att alla tagit på sig flytväst!

• Kontrollera, att all utrustning och alla tillbehör är med. Kom alltid ihåg oberoende av färdens längd flytvästarna, länspumpen eller öskaret, årorna eller paddeln, båtshaken, ankare med lina, förtöjningslinor, kniv. Glöm inte bränslet, proviant och dryck, regnplagg och ylletröja!

• Håll alltid god ordning i din båt, låt inte ens dina gäster med sin utrustning inkräkta på ordningen. Ta inte med dig onödiga prylar.

• Du svarar för säkerheten under färden med båtens sjöduglighet och ditt sjömanskap.

• Vad händer om skepparen inte kan sköta sin uppgift? Kom du ihåg att lära upp de övriga ombord och utnämna en reserv åt dig själv?

• Du svarar även för att vattnen hålls rena. Se till, att skräpet samlas upp och förs i land till närmaste insamlingsplats.

Veneilyn Aapinen: vesillelähtö

Under en längre färd svarar du för säkerheten genom att:

• Lyssna på radions väderleksrapport. Ta reseradion med dig!

• Meddela rutten och tiden för din återkomst till dina anhöriga eller vänner. Gör inte upp en alltför snäv tidsplan, till sjöss kan det uppstå oförutsedda dröjsmål.

• Meddela hem hur långt du har kommit på färden.

• Onödiga alarm och spaningsuppdrag undviks, om du per telefon meddelar om förändringar i rutten eller dröjsmål. Du kan även göra en avstickare till en sjöbevakningsstation eller ringa till närmaste polis för att få ditt meddelande framfört.

• Om du vet, att du är försenad och ser spaningsbåtar, anmäl dig då. Det kan gälla dig. På detta sätt undviks onödig spaning och man meddelar hem att du är välbehållen.

• Om du efter hemkomsten får veta, att sjöräddningen är alarmerad för att söka efter dig, meddela genast om din ankomst till sjöräddningscentralen.

• Det bästa kommunikationsmedlet till sjöss är en fungerande radiotelefon eller mobiltelefon. Kom ihåg att kontrollera telefonens hörbarhetsområde och använd inte telefonen i onödan!

• Undvik risker. Gör båtfärden njutbar och trygg för alla ombordvarande!

 

 

 

 

 

.