Att köpa båt

Att köpa båt

Det lönar sig för båtköparen att överväga följande frågor innan det stora beslutet fattas:

Pröva omsorgsfullt 

Läs broschyrer, jämför, intervjua båtägare, fråga specialister, undersök båtarna på land och i sjön, provsegla och provkör.

Kom ihåg vad båten skall användas till 

I näraliggande vatten, för dagturer, för veckoslutsturer (övernattning i båten eller i land), för semesterturer eller enbart för transport?

På vilka vatten använder du båten; på insjö eller i skyddade vatten,i skärgården, i närheten av kusten eller på öppna havet?

Hurdan båt? – småbåt, segel- eller motorbåt?

En hurdan småbåt? – en släpjolle, roddbåt eller en båt för fiske?

En hurdan segelbåt? – segeljolle, dagseglare med övernattningsmöjlighet, beboelig segelbåt, motorseglare?

En hurdan motorbåt? – Öppen båt, vindrutebåt, HT-båt eller en beboelig båt och i såfall planande eller deplacementsbåt?

Ett hurdant motoralternativ? – utombordsmotor, INU-motor, inombordsmotor, bensin eller diesel?

Kom du vid valet av båt ihåg att beakta de övriga familjemedlemmarnas behov och önskemål?

Båtliv, om något, är en för familjen gemensam hobby. Den gästfrie bör också observera det utrymme som gästerna kräver.

Planera tillbehörsinköpen

Glöm inte tillbehören när du kalkylerar priset. Det kan åsamka dig ansenliga tilläggsutgifter.

Beräkna bruks- och servicekostnader  

Det är nyttigt att beakta även dessa kostnader då köpbeslutet fattas. Det är ju klart att båten kostar då man använder den och även vinterförvaret för en stor båt kostar.

Köp vid rätt tidpunkt 

En småbåt kan du köpa från affären omedelbart inför båtsäsongens början. Om du planerar köp av en större båt, är hösten ofta den fördelaktigaste tidpunkten. Båtvarven har då bättre tid att beakta dina speciella önskemål än under vårruschen.

Beakta din båts andrahandsvärde

Båten du köpt kanske inte blir din för evigt. Mången vill ju byta ut sin båt mot en ny. Kom därför ihåg att en båt, som är sällsynt hos oss och som inte speciellt är byggd för våra förhållanden, eller en båt som är särskilt billig kan ha ett dåligt andrahandsvärde. En båt som länge serietillverkats är i allmänhet ett säkert köp.

Överväg före du satsar på självbygge    

Det är klart, att ett självbygge har sitt affektionsvärde, men en utomstående betalar ingenting för det.

Avsluta köpet 

Gör alltid ett skriftligt köpavtal. Ta reda på vilken utrustning som följer med båten. Ta reda på garantivillkoren och kräv säkerhet för leveransen. Försäkring skall finnas med från början.

Veneilyn Aapinen: uusia veneitä pääsee vertailemaan erinomaisesti Uivassa venenäyttelyssä
Uiva Flytande båtutställning, Drumsö, Helsingfors, 2019.