Löydä uudet veneet, moottorit, varusteet, palvelut ja paljon muuta!

Uusi vesiliikennelaki astuu voimaan kesäkuussa 2020.

uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 2020

Keskeisiä uudistuksia uudessa vesiliikennelaissa ovat mm. 

Lain piirissä olevien alusten määritelmä:

  • uuden lain mukaan "Vesikulkuneuvolla tarkoitetaan veteen tukeutuvaa ja vesillä liikkumiseen käytettävää alusta, kulkuneuvoa ja välinettä".

Päällikkömääritelmän ja päällikön vastuun selkeyttäminen: 

  • Päällikkönä pidetään kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee vesikulkuneuvoa.
  • Päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuina olosuhteiden niin edellyttäessä.  

Vuokravenesääntelyn vapauttaminen:

  • Vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaan ja miehittämättöminä vuokrattuja veneitä koskee yleinen huviveneitä koskeva sääntely

Lue lisää Traficomin verkkosivulta

Uusi vesiliikennelaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivulla: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

40/45