Trossen är den kloka båtfararens dekal

Trossi är den kloka båtfarafens dekal

Visste du, att det är för det mesta avgiftsbelagt att rädda en båt som på vattnet blivit funktionsodugligt, ifall inte människoliv är i fara? Människorna förs alltid gratis i säkerhet, men för ett hjälpuppdrag som anses vara en icke brådskande förflyttning av båten debiterar man ett självkostnadspris. Summan kan stiga till flera hundra euro beroende på räddningsfarkostens storlek och uppdragets längd. Genom att skaffa Sjöräddningssällskapets Trossen-medlemstjänst försäkrar du dig om en kostnadsfri hjälp även för din båt. Samtidigt stöder du frivilligt sjöräddningsarbete.

Om din färd på vattnet överraskande avbryts, får du

  • bogsering till närmaste hamn där det finns tillgång till reparationstjänster
  • hjälp med att hitta en reparatör eller temporär förvaringsplats för båten
  • motsvarande tjänster på Åland, i Sverige, Norge och Danmark (i Danmark endast på begränsat område)

Ifall du under assistanssituationen får reservdelar betalar du gängse pris för dem.

Trossen kan beviljas till fritidsbåtar enligt EU:s fritidsbåtdirektiv (längd 2,5 m – 24 m). Trossen-tjänsten förutsätter alltid personmedlemskap i någon av Sjöräddningssällskapets medlemsföreningar. Trossen är farkost- och medlemsspecifik, varvid medlemmen med en Trossen-avgift får Trossen-tjänsten för en farkost. För farkoster i kommersiellt bruk kan Trossen-tjänsten inte beviljas. Trossen-tjänsten är avgiftsbelagd och den inkluderar den årliga medlemsavgiften för en av Sjöräddningssällskapets lokalföreningar. Medlemsförmånerna träder i kraft genast efter avlagd betalning. Trossen-skyddet och medlemskapet i den lokala föreningen fortsätter automatiskt från år till år och faktureras alltid i början av året.

Hjälp från Trossen-tjänstenumret!

Trossi on veneilijän turva

Då du behöver Trossen-tjänsten, ring nummer 0800 30 22 30. Tjänsten fungerar 1.5–31.10 och samtalet är kostnadsfritt för den som ringer. Från numret får man hjälp i de problemsituationer till sjöss, där det inte är fråga om en farosituation och hjälpbehovet inte är brådskande. I farosituationer ringer man alltid antingen till sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller nödnumret 112.

Sjöräddningssällskapet har totalt 63 räddningsstationer i hela landet, vid kusterna och på insjöarna. Hjälp fås alltid av närmaste och ändamålsenliga enhet. Observera dock, att Trossens assistansuppdrag sköt alltid som icke brådskande inom rimlig tid.

Trossen-dekalen på båten är ett ställningstagande för den allmänna båtlivstryggheten. Trossen-avgiften används till att upprätthålla och utveckla vårt lands frivilliga sjöräddningsverksamhet. Genom att skaffa Trossen är du med om att säkra en trygg färd för alla som rör sig på våra vatten.

I Trossen ingår inte

  • bogsering för att flytta en båt från en hamn till en annan
  • bogsering av båten ända till hemmahamnen om det på närmare avstånd finns en hamn med tillräckliga tjänster
  • bärgning av sjunken båt
  • dykartjänster.
     

Tilläggsuppgifter om Trossen-medlemstjänster får du från föreningens kansli per e-post på adressen smps.toimisto(at)meripelastus.fi