Registrering av båten

Registrering av båten 

Till det av Transport- och kommunikationsverket Traficom upprätthållna registret över vattenfarkoster skall införas båtar som är utrustade med en motor med effekten över 15 kW (20 hk) samt alla båtar med en skrovlängd över 5,5 meter, även om de inte är utrustade med motor. Traficom registrerar inte båtar vars motoreffekt överskrider båttillverkarens rekommendation.

Veneilyn Aapinen: veneen rekisteröinti

Registreringen kan utföras i nätet på Traficoms webbplats. Man kan också göra registreringen i en affär som säljer båtar eller båtutrustning samt på bilbesiktningsstationerna. Förteckningen över dessa affärer finns på adressen https://www.traficom.fi/sv/transport/batliv/batregistret. Registeranmälan kan även skickas per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 Traficom. Brevet skall märkas med ”vattenfarkostregistret”. Registreringen skall göras innan båten tas i bruk. En registrerad båt får framföras endast av en person som fyllt 15 år.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.