Veneilyn hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan monia keinoja

Ajankohtaista

Vapaa-ajan veneilyn hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on etsittävä ratkaisuja teknologianeutraalisti, korostaa venealan kansainvälinen kattojärjestö ICOMIA laajassa raportissaan. Perinteisillä polttomoottoreilla varustettujen veneiden lisäksi tulevaisuudessa nähdään sekä täyssähköisiä että vedyllä ja erilaisilla kestäviä polttoaineilla liikkuvia aluksia.  Hybridiratkaisuissa yhdistyvät polttomoottorit ja akut.

ICOMIA:n ja insinööritoimisto Ricardon Pathways to Decarbonisation for the Recreational Marine Industry -raportissa tutkittiin viiden erilaisen käyttövoiman vaikutusta vapaa-ajan veneiden elinkaaren aikaisiin kasvihuonepäästöihin, kustannuksiin, käytettävyyteen, suorituskykyyn, toimintamatkaan sekä infrastruktuuriin yhdeksällä erilaisella käyttöprofiililla. Uusiutuvat nestemäiset polttoaineet, jotka eivät vaadi muutoksia moottoreiden tekniikkaan (ns. drop-in-polttoaineet), voivat olla lähivuosina merkittävin tapa pienentää olemassa olevan venekannan hiilidioksidipäästöjä. Drop-in-polttoaineet ovat erityisen merkittäviä sen vuoksi, että vapaa-ajan veneiden elinkaari on erittäin pitkä ja marginaalinen osa veneistä vaihtuu uusiin vuosittain.

”Vesiympäristö on etenkin sähköistystä ajatellen paljon vaativampi kuin tieliikenne, sillä autoon verrattuna vene kulkee veden läpi koko ajan ylämäkeen, eikä jarrutusenergian talteenotto ole parantamassa hyötysuhdetta. Siirtymävaiheessa tarvitaan useita eri ratkaisuja, varsinkin Suomessa, jossa venekanta uusiutuu hitaasti”, Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo sanoo.

Veneiden käyttövoimavalintoihin vaikuttaa erityisesti niiden käyttötapa ja vapaa-ajan veneilyn keskittyminen kesäkauteen. Monia vapaa-ajan veneitä käytetään keskimäärin vain 35–48 tuntia vuodessa, joten valitun voimalinjan vaikutus elinkaaren aikaisiin kokonaiskustannuksiin voi olla 5 – 250 %. 

”Tieliikenteessä käytön aikaisten päästöjen merkitys on paljon suurempi kuin veneilyssä”, Pajusalo tiivistää. 

ICOMIA:n puheenjohtaja Darren Vauxin mukaan toimiala tunnistaa vapaa-ajan veneilyn päästöjen vähentämisen haasteet.

”Uusiutuvat polttoaineet antavat veneilijöille mahdollisuuden toimia heti, samalla kun teollisuus jatkaa innovointia ja investointeja uusiin teknologioihin”, Vaux sanoo. 

Vapaa-ajan veneilyn päästöjen merkitys on vähäinen

Vapaa-ajan veneily tuottaa tutkimuksen mukaan alle 0,1 % koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen päästöistä huviveneiden osuus on Euroopassa 0,4 % ja Yhdysvalloissa 0,7 %. Globaali huviveneteollisuus on myös sitoutunut meriluonnon suojelemiseen ja etsii tapoja laajentaa yhteisiä ponnistuksia. Yhdysvalloissa veneteollisuus on kahden viime vuosikymmenen aikana vähentänyt moottoreiden päästöjä yli 90 % ja parantanut polttoainetehokkuutta yli 40 %, eikä myönteinen kehitys ole hidastumassa. 

ICOMIA:n ja insinööritoimisto Ricardon Pathways to Decarbonisation for the Recreational Marine Industry -raportissa tutkittiin viiden eri käyttövoiman vaikutusta vapaa-ajan veneiden elinkaaren aikaisiin kasvihuonepäästöihin, kustannuksiin, käytettävyyteen, suorituskykyyn, toimintamatkaan sekä infrastruktuuriin yhdeksällä eri käyttöprofiililla.  

Uusiutuvat nestemäiset polttoaineet, jotka eivät vaadi muutoksia moottoreiden tekniikkaan (ns. drop-in-polttoaineet), voivat olla lähivuosina merkittävin tapa pienentää olemassa olevan venekannan hiilidioksidipäästöjä. Drop-in-polttoaineet ovat erityisen merkittäviä sen vuoksi, että vapaa-ajan veneiden elinkaari on erittäin pitkä ja häviävän pieni osa veneistä vaihtuu uusiin vuosittain. 

Vety on nouseva teknologia ja toinen mahdollinen keino veneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, kunhan sen tuotantoprosessi on optimoitu. Jos vety tuotetaan elektrolyysillä ilman fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä, sillä voi vähentää tiettyjen venetyyppien hiilidioksidipäästöjä. 

Sähköpropulsio on osa hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiaa, mutta se ei sovellu yleisesti kaikentyyppisiin vapaa-ajan veneisiin tai käyttötarkoituksiin ja -profiileihin. Täyssähköveneissä raaka-aineiden ja tuotannon hiilidioksidipäästöjen merkitys on suurempi kuin perinteisissä propulsiojärjelmissä. Tämän vuoksi alhaisen käyttöasteen vesikulkuneuvoilla akkusähköjärjestelmä ei välttämättä vähennä elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna polttomoottoriin. Tutkimuksessa huomioitiin myös akun käyttöikä sekä lataussyklien vaikutus akkujen suorituskykyyn. Tällä voi olla merkitystä erityisesti harvoin käytettävissä vesikulkuneuvoissa, joiden käyttöikä on kuitenkin pitkä. Niiden akkuja esimerkiksi voi joutua vaihtamaan useita kertoja veneen elinkaaren aikana.  

Hybridivoimalinjoissa käytetään sekä sähkömoottoreita että polttomoottoreita. Ne voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä veneissä, joita käytetään paljon ja pidemmän aikaa. Hybriditeknologia tarjoaakin eniten mahdollisuuksia päästövähennyksiin korkean käyttöasteen veneissä, esimerkiksi venevuokrauksessa. 

Vapaa-ajan veneilyn ympäristöystävällinen väylä 

ICOMIA:n tutkimus viitoittaa väylää myös päättäjille ja venealan sidosryhmille hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvittavista teknologioista ja toimintamalleista. Toimialan tavoittelemat seuraavat askeleet ovat 

  • Teknologianeutraalin lähestymistavan käyttöönotto veneilyn hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
  • Uusiutuvien polttoaineiden kehittämisen ja jakelun nopeuttaminen sekä uusien polttoaineiden käyttöönottoa tukevat kuluttajavalistuskampanjat.
  • Kuluttajaturvallisuus ja valtion tahot, jotka tekevät yhteistyötä veneteollisuuden kanssa, laativat alusten sähköteknisiä standardeja ja turvallisuussäädöksiä.
  • Tutkimuksen ja tuotekehityksen verohyvitysten laajentaminen sekä investoinnit akkujen energiatiheyden parantamiseen ja veneilyyn sovellettavissa olevaan vetytutkimukseen.
  • Jatkuva tutkimus olemassa olevien ja uusien teknologioiden arvioimiseksi ja niiden soveltamiseksi huviveneilyyn.

Lisätietoa:

Lataa tutkimuksen tiivistelmä (pdf-tiedosto)
ICOMIA: Propelling our Future