Tunnetko säännökset veneen hätämerkinantovälineistä?

Ajankohtaista

Tunnetko säännöt veneen hätämerkinantovälineistä? Tässä säännöt ja ohjeet kompaktissa paketissa: 

Hätämerkinantovälineet

Yleistä

Hätämerkinantovälineet tulee säilyttää veneessä niille tarkoitetuissa säilytysastioissa pystyasennossa.

Veneen päällikön tulee huolehtia siitä, että kaikki veneessä olijat tietävät missä hätämerkinantovälineet ovat ja miten niitä käytetään.

 

SPV:n katsastusvaatimukset:

Luokka 1 Avomeri

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia)

4 kpl punaisia käsisoihtuja

2 kpl oranssisavuja

 

Luokka 2 Rannikko

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia)

4 kpl punaisia käsisoihtuja

Suositellaan oranssisavua

 

Luokka 3 Saaristo

2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja

2 kpl punaisia käsisoihtuja tai 4 kpl punaisia käsisoihtuja

 

Luokka 4 Suojaiset vesialueet

Suositellaan 2 kpl punaisia käsisoihtuja

 

Kaksi punaista käsisoihtua voidaan korvata LED – soihdulla.

 

Kelpoisuusaika

Vuoden 2016 alusta alkaen on voimassa valmistajan tuotteisiin merkitsemä kelpoisuusaika.

Valopistooli ja 300 metrin korkeuteen laskuvarjolla varustetut valopistoolin panokset korvaavat laskuvarjoraketit. Valopistoolilla voidaan korvata kuitenkin vain 2 laskuvarjorakettia.

Valopistoolin patruunoiden kelpoisuusaika on leimauksen mukainen tai enintään 25 vuotta, jos ne ovat virheettömät ja ostoajankohdan pystyy todistettavasti esittämään katsastajalle.

 

Viranomaiset edellyttävät maahantuojilta, että he vastaanottavat vanhentuneita hätämerkinanto- välineitä kuluttajalta vastaavan määrän, jonka veneilijä hankkii uusia.

Finnboatin kuntokartoituksen yhteydessä sovelletaan samoja sääntöjä, kuin SPV:n katsastuksissa.

 

Asiantuntijana Kari Lampén / Rymaco Oy