Oletko uimataitoinen, osaatko pelastaa ja toimitko vesillä turvallisesti?

Ajankohtaista

Jo lähes 50 000 osallistujaa on harjoitellut vesitaitoja Vesisankarit-tapahtumissa vuodesta 2015 lähtien. Kahdeksan järjestön yhteistyönä toteutettava hanke jatkaa vesillä liikkumisen taitojen ja vesiturvallisuuden edistämistä myös vuonna 2020.
Vesisankarit-hanke jatkuu myös vuonna 2020

Vuosittain keskimäärin neljä (4) alle 15-vuotiasta hukkuu. Tutkimustiedon, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ja Trafin vesiturvallisuusasiantuntijoiden näkemysten perusteella varhaisen uimataidon oppiminen on keskeisessä asemassa lasten ja nuorten hukkumiskuolemien ehkäisemisessä. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy kouluille velvoite riittävän ja säännöllisen uimataidon opetuksesta jo alkuopetuksesta lähtien. Kaikkea vastuuta ei voi sälyttää kunnille vaan myös vanhempien rooli veteen tutustuttamisessa ja vesirohkeuden oppimisessa on merkittävä. 

”On tärkeää, että vesielementti tulee tutuksi ja vanhemmat eivät siirrä mahdollista omaa vedenpelkoaan lapselle. Vanhemmat ovat keskeisessä roolissa mahdollistamassa vesitaitojen harjoittelua. Suihku- ja saunahetkissäkin voi harjoitella kasvojen kastelua, kuplien puhaltamista isoon kauhaan tai sukeltamista kurkkaamalla pesuvatiin”, sanoo Sari Turunen Koululiikuntaliitosta. ”Kouluikäisten kanssa yhteiset uintihetket uimahallissa tukevat kouluissa annettavaa uimaopetusta. Vesisankarit-tapahtumissa opettelemme monipuolisesti vesitaitoja ja kannustamme taitojen harjoitteluun myös kotona”, jatkaa Turunen.

Vesitaidot kansalaistaidoiksi  

Vesisankarit-hanke on vuodesta 2015 kannustanut monipuolisten vesillä liikkumisen taitojen harjoitteluun ympäri Suomea järjestetyissä koululais- ja yleisötapahtumissa. Tapahtumat innostavat kaikenikäisiä harjoittelemaan vesitaitoja ja lisäävät vesiturvallisuustietoutta sekä antavat vesiliikuntaelämyksiä. ”Pelastusliivit ovat varmasti lähes jokaiselle tuttu. Yllättävää on, että harva lapsi tai aikuinen on kokeillut niitä vedessä, vaikka veneilisikin”, kertoo Turunen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huomioi Vesisankarit-hankkeen yhtenä toimenpiteenä kansallisessa lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmassa (2018–2025). Toimenpiteissä nostetaan esille eri toimintaympäristöissä toteutettava verkostoyhteistyö sekä vesiturvallisuusvalistus uimataidon merkityksestä ja pelastautumis- ja pelastamistaidoista.

Koululiikuntaliiton koordinoimassa Vesisankarit-hankkeessa ovat mukana Sukeltajaliitto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Hanketta tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Reijo Rautauoman säätiö.

Lisätietoa hankkeesta: www.vesisankarit.fi.