Turvallista veneilykesää – pelastusliivit veneilijän tärkein turvavaruste

Ajankohtaista

Pelastusliivit parantavat merkittävästi veden varaan joutuvan henkilön selviytymismahdollisuuksia ja helpottavat henkilön etsintää ja pelastusta. Moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä tulee olla oikean kokoinen pelastusliivi tai kelluntapukine jokaiselle veneessä olijalle.

Veneilyonnettomuuksissa hukkuneilla vain murto-osalla on ollut asianmukaiset pelastusliivit päällä.

”On selvää, että pelastusliivien käytön lisääminen vähentäisi merkittävästi hukkumiskuolemia, mutta veneilijät eivät kuitenkaan vielä ole sisäistäneet niiden käytön tarpeellisuutta. Veden varaan joutuminen on lähes aina yllättävä tapahtuma. Yleensä uhri ei todennäköisesti ollut arvioinut onnettomuutta edeltävää toimintaa millään tavalla vaaralliseksi”, toteaa Trafin yksikönpäällikkö Ville Räisänen.

Myös veden kylmyydellä on suora vaikutus onnettomuuksien vakavuuteen. Kylmän veden aikana tapahtuvissa onnettomuuksissa sattuu kuolemantapauksia noin kaksi kertaa useammin kuin lämpimän veden aikana tapahtuvissa onnettomuuksissa.  ”Veden kylmyyden lisäksi pelastumisen mahdollisuuksiin vaikuttaa myös vesiliikenteen vilkkaus ja kanssaveneilijöiltä tai rannalla olijoilta saatu apu joko hälytyksen tai pelastustoimien muodossa. Suomalaiset osaavat auttaa toisiaan hädän tullen ja tilastot olisivat epäilemättä paljon karumpia ilman tätä osaamista”, kertoo Räisänen.

Moottoriveneessä myös hätäkatkaisimen käyttö voi pelastaa hengen veneestä putoamisen tai sairaskohtauksen yhteydessä. Tällä vältetään veneen hallitsematon karkaaminen tai pahimmillaan jopa oman veneen yliajamaksi joutuminen.

Pelastusliivit tulee valita käyttötarkoituksen mukaan

Pelastusliivit tulee valita käyttötarkoituksen mukaan ja niiden sopivuus tulee varmistaa sovittamalla ennen ostopäätöstä, tämä on erityisen tärkeää lasten liivejä ostettaessa. Liivien tulee olla riittävän mukavat päällä, jotta niitä tulee käytettyä. Mikäli tuntee epävarmuutta liivien valinnassa, niin liivit kannattaa ostaa asiantuntijaliikkeestä, josta saa vastaukset omiin kysymyksiinsä.

”Kaikkien Suomessa myytävien pelastusliivien ja kelluntapukineiden tulee täyttää henkilösuojain direktiivien vaatimukset ja olla CE-merkittyjä. CE- merkintä takaa, että tuote on testattu ja täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset ja ennen ostopäätöstä kannattaa tarkistaa, että kelluntavarusteesta löytyy tämä merkintä”, kertoo Räisänen.

Huviveneilyssä menehtyi viime vuonna 40 henkilöä

Vuonna 2015 tapahtui 1 948 veneilyonnettomuutta ja niissä menehtyi 40 henkilöä, 39 miestä ja yksi nainen. Edellisvuonna menehtyi 53 veneilijää.

”Viime vuoden kesäkauden epämukavat säät näkyvät myös onnettomuustilastoissa tarkempia syitä tutkiessa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa jopa neljännekseen vaikuttavana tekijänä oli sääolosuhteet. Huonot olosuhteet vesillä yhdistettynä toimintavirheeseen, merkittävään humalatilaan tai molempiin ja liivien käyttämättä jättäminen takaavat turhankin hyvät mahdollisuudet päästä tilastoihin”, sanoo Räisänen.