Trafi: Muistathan myös perusveneilytaidot!

Ajankohtaista

Veneilyä_saaristossa_muistathan_perusveneilytaidot

Huviveneilykauden alkaessa Trafi ja Rajavartiolaitos muistuttavat veneilijöitä siitä, että pelkkään GPS-paikannukseen perustuva navigointi plotterin tai muun elektronisen merikartan avulla ei riitä, vaan vesillä liikkuessa tulee aina muistaa myös perusveneilytaidot, kuten riittävä tähystys.

Huviveneilijän tulisi myös hallita navigoinnin perusteet ilman elektronisia apuvälineitä, sillä GPS-paikannukseen perustuvat navigointivälineet ovat vain apuvälineitä, joiden tarkkuuteen tulee aina suhtautua varauksella. Pääsääntöisesti GPS-laitteet ovat luotettavia, mutta olosuhteiden tai radiohäiriöiden johdosta paikannustarkkuus saattaa ajoittain heitellä merkittävästikin ja tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi kauppamerenkulun väylien läheisyydessä liikuttaessa.

Veneilykauden alkaessa on hyvä kerrata myös muut veneilyyn liittyvät turvallisuusasiat ja tarkastaa veneen varusteet. Tähän löytyy opastusta sekä Trafin että Rajavartiolaitoksen nettisivuilta.

www.trafi.fi/veneily/veneilyturvallisuus

www.raja.fi/ohjeita/ohjeita_veneilijoille